Op 7 februari weet Mechelen of het een nieuwe voetbaltempel krijgt of niet. Dan velt de Vlaamse regering een oordeel over het dossier voor het complex dat voorlopig 'Maneblussersstadion' gedoopt werd. Het komt samen met een kmo-zone in de afslaglus van de E19 naar de R6.

Voetbalclubs konden tot gisterenmiddag 12 uur een dossier voor een nieuw stadion indienen bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, om in aanmerking te komen voor een goedkope lening van 5 miljoen euro. Tot op de laatste minuut werd in Mechelen gewerkt aan de dikke turf, die door burgemeester Bart Somers omschreven wordt als een "sterk en consistent dossier". "Het was geen eenvoudige klus. Er is de voorbije dagen niet veel geslapen", zei hij gisteren bij de voorstelling.

Het Maneblussersstadion zal 12.000 zitplaatsen, 6.000 staanplaatsen en 24 skyboxen tellen. Kostprijs: 25 miljoen euro. Ruim de helft wordt betaald door een projectontwikkelaar, de rest wordt bekostigd door de voetbalclubs en het stadsbestuur, dat twee miljoen euro en de grond inbrengt. "Doen we niet mee, dan komt er geen stadion", zegt Somers over het feit dat de stad nu toch met geld over de brug wil komen. De stad staat ook borg dat de leningen worden betaald bij een eventuele degradatie van KV en bijbehorende minderinkomsten.

Rondom het stadion moeten twee oefenvelden, 1.900 parkeerplaatsen en een kmo-zone van zo'n 37.000 vierkante meter komen. "Er komt geen shoppingcenter, wel ketens zoals Vanden Borre en Decathlon", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys (sp.a). De lus zal wel fors moeten worden vergroot. Via afritten aan de N16 en via een tunnel zullen bezoekers tot in het binnengebied geraken. Voetgangers en fietsers zullen dat via een verbinding met de Dijledijk kunnen.

Als de Vlaamse overheid het project goedkeurt, wil dat niet zeggen dat er meteen kan worden gebouwd. Dan kan ten vroegste in 2013, na een wijziging van het gewestplan. "Het stadion moet in 2015 of 2016 de deuren openen", zegt KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans. "We hebben nog nooit zo dicht bij de realisatie gestaan", zegt hij. Racing Mechelen werkte constructief mee aan het "goede en sterke dossier", maar is nog niet zeker van deelname. "We zijn geen vragende partij. Het zal de vzw zijn die de knoop doorhakt", aldus manager Yves Buelens.