“Wat betreft het draagmoederschap kennen we al de ‘praktijk’ van het altruïstisch draagmoederschap in de universitaire fertiliteitsklinieken”, zegt Karin Jiroflée. “Maar die wordt door elke instelling anders ingevuld. Hier dreigt de willekeur en dus is wetgeving noodzakelijk.”

Daarnaast is er ook nood aan een duidelijk wettelijk verbod op commercieel draagmoederschap. “Regelmatig duikt er een schrijnend geval op van commercieel draagmoederschap. Telkens opnieuw moeten we vaststellen dat de wetgeving tekort schiet. Commercieel draagmoeder kan in elk geval niet. Er is een algemene consensus dat we dit wettelijk moeten verbieden. Kinderen zijn niet te koop.” Karin Jiroflée nodigt de meerderheid uit om de wetsvoorstellen om commercieel draagmoederschap te verbieden en om niet-commercieel draagmoederschap een duidelijk wettelijk kader te geven, mee goed te keuren. “We kunnen in dergelijke gevallen als parlement onze rol opnemen en over grenzen van meerderheid en oppositie heen een oplossing bieden voor deze problematiek. We mogen als parlement wensouders, (niet-commerciële) draagmoeders en kinderen niet in dit juridische schemerzone laten zitten.”