“Na het ongeval met de goederentrein in Wetteren moeten we nu eerst duidelijkheid krijgen”, zegt kamerlid David Geerts. “Reed de trein te snel? Waren er problemen met de wissel? Pas als we op deze en andere vragen een duidelijk antwoord hebben kunnen we passende maatregelen nemen.”

“Het spoorongeval in Wetteren waarbij giftige stoffen vrijkwamen is een waar drama geworden. We moeten dan ook alles op alles zetten om nu antwoorden te vinden en op basis daarvan maatregelen te nemen om dit in de toekomst te vermijden”, zegt David Geerts. “Ik zal dan ook zo snel mogelijk de Bijzondere Commissie Spoorveiligheid bijeenroepen om hierover in gesprek te gaan en te bekijken hoe we bijvoorbeeld gevaarlijke transporten zoveel mogelijk weg kunnen houden van woonkernen.”

“Ons land is zeer kwetsbaar voor gevaarlijke transporten over het spoor”, vult Karin Temmerman aan. “Het is zo dicht bevolkt dat elk mechanische defect en elke menselijke fout meteen zware gevolgen heeft voor mens en milieu. We moeten nadenken over een betere spreiding van die gevaarlijke transporten om de risico’s in te dammen: meer gebruik van waterwegen, die meestal verder weg liggen van woonkernen, en van pijpleidingstraten die nu nog onderbenut worden. De kostprijs mag niet de belangrijkste factor zijn in het plannen van een transport.”

Gisterenavond zat Karin in Terzake. Karin vroeg toen om zowel de oorzaken van de treinramp in Wetteren, als het rampenplan te analyseren. Kijk hier

Lees ook: "Hoe gaat men in de toekomst om met zulke transporten?".