Omdat er te vaak vervuild water langs de Magerbeek in de Kleine Aa terecht komt moet de riolering in de Dreef vernieuwd worden. Deze rioleringswerken, die gesubsidieerd worden door Aquafin en Infrax, hebben tot gevolg dat de Dreef volledig moet worden heraangelegd

Intussen diende de gemeente op 23 december vorig jaar de bouwvergunningsaanvraag voor het rioleringsproject en de bijhorende heraanleg van de Dreef in en keurde de gemeenteraad op 31 januari ook het aanbestedingsdossier goed.  

Bedoeling is om zo snel mogelijk na het afleveren van de bouwvergunning en aanduiding vaneen aannemer met de werken te kunnen starten. Onmiddellijk na de toewijzing van de werken zal gestart worden met het rooien van de bomen. Vervolgens krijgen de nutsmaatschappijen enkele maanden de tijd om hun leiding te vernieuwen. Daarna zal gestart kunnen worden met de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken.  In het najaar zal de Dreef opnieuw worden aangeplant.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 1.131.464,88, waarvan € 790.841,41 moet betaald worden door de gemeente. Het saldo wordt gefinancierd door Infrax en Aquafin.