"De voornaamste taak van de voorzitter is de gemeenteraad bijeenroepen en de agenda vastleggen. Als scheidsrechter op de raad kan ik veel minder mijn gedacht zeggen en dien ik neutraal te zijn. Voorlopig lukt dit redelijk, al is het niet altijd gemakkelijk. Ik probeer steeds te zorgen voor een ordentelijk verloop van de gemeenteraad. Toch had ik al één keer de voorzittershamer nodig om iemand tot de orde te roepen maar dit doe ik liever niet. Met woorden kan je veel oplossen. Verder dienen nieuwe gemeente- of OCMW raadsleden de eed af te leggen in mijn handen. Ook aktes ondertekenen bij de notaris van aankoop of verkoop patrimonium van de stad maken deel uit van mijn job als voorzitter. Al bij al ben ik tevreden over de voorbije drie jaar. De volgende jaren hoop ik constructief verder te werken met alle partijen", aldus gemeenteraadsvoorzitter Gino Dumon.