Het stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’ krijgt een subsidie van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds van maar liefst 3 miljoen euro. Onder Vlaams minister van Stedenbeleid Freya Van Den Bossche, zette de Vlaamse regering het licht op groen.

Met de subsidie kan onder andere de verkeerssituatie op de Blaisantvest en de Opgeëistenlaan verbeterd worden. ‘Bruggen naar Rabot’ is een sterk voorbeeld van stadsvernieuwing, waarbij de Stad Gent de wijk Rabot-Blaisantvest grondig aanpakt. Met dit project wil Gent de woonwijken Rabot en Blaisantvest opnieuw laten aansluiten met de stad, en tegelijkertijd de eigenheid van de wijk een nieuwe impuls geven.

Het project ‘Bruggen naar Rabot’ maakt maximaal gebruik van troeven als de ligging nabij het stadscentrum, het water, belangrijke verkeersaders, de aanwezigheid van ongebruikte open ruimtes en leegstaande industriële panden.

Het deelproject Gasmetersite is als voorbeeld opgenomen door het Vlaams kenniscentrum. Dat project beoogt de herontwikkeling van een oude industriezone tot een kwalitatieve en duurzame woonwijk met handel, buurtvoorzieningen en openbaar groen. Er gaat daarbij aandacht naar duurzaamheid en een sociale mix van woningen (particuliere, sociale en budgetwoningen).

Op de Trambrugsite – de terreinen tussen de Gasmeterlaan en de Blaisantvest naast de tram- en fietsbrug (de Gaardeniersbrug die momenteel in aanbouw is) – komt er ruimte voor wonen, winkelen en kinderopvang.

De site wordt de komende jaren heringericht:

- naast de Gaardeniersbrug bouwt de sociale huisvestingsmaatschappij Scheldevallei ter hoogte van de Biervlietstraat, Gasmeterlaan en Ijzendijkestraat nieuwe sociale huurappartementen.

- op de plaats waar zich nu de Aldi bevindt, komt een nieuwe site met winkels en woningen. De Aldi wordt er opnieuw gehuisvest.

- het Rabotpark, dat begint aan het gerechtsgebouw, wordt doorgetrokken tot aan de site.

- daarnaast, aan de Blaisantvest, zal Scheldevallei nog sociale huurappartementen bouwen met een kinderdagverblijf en een ondergrondse parking.