De Wasserij der Vlaanderen in Sint-Amandsberg krijgt een nieuwe toekomst.

Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, kocht de site in de Toekomststraat en is momenteel op zoek naar een toekomstige beheerder die van de oude Wasserij een ontmoetingsplek en centrum van activiteit zal maken. Ondertussen zorgen de 'Buren van de Wasserij', een vereniging van geëngageerde buurtbewoners, voor een tijdelijke invulling. Met een driedaags wijkfeest op 25-26-27 augustus 2017 geven ze alvast de aftrap.

Stadsvernieuwingsproject 'EnRoute'

De Wasserij der Vlaanderen, met felblauwe gevel in de Toekomststraat en massieve gevel in de Kunstenaarstraat, is een opvallende plek in Sint-Amandsberg.  Sinds de laatste was er in 2011 werd gedraaid, staat de site leeg, wachtend op een nieuwe bestemming.  

Sven Taeldeman sp.a-schepen van Stadsontwikkeling: “de prachtige locatie met een terreinoppervlakte van ruim 2.000 m² biedt heel wat mogelijkheden en maakt daarom deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'En Route' van de Stad Gent. Sogent coördineert de verbouwing en is momenteel op zoek naar een definitieve beheerder, die een plan zal uitwerken om van de Wasserij vanaf 2020 een ontmoetingsplek en centrum van activiteit te maken.”

De Buren van de Wasserij

In afwachting van de opening van de vernieuwde wasserijsite kunnen buurtbewoners de plek nu al opnieuw leren kennen. 'De Buren van de Wasserij', een vereniging van buurtbewoners, wil van de site een (re)creatieve werkplaats maken voor en door de buurt. De Wasserij wordt zo een plek waar buurtbewoners samen een gemeenschappelijk verhaal kunnen creëren.

Stadsontwikkeling heeft baat bij tijdelijke invulling

Sven Taeldeman, sp.a-schepen voor Stadsontwikkeling: “ in afwachting van de realisatie van een project, probeert sogent zoveel mogelijk panden in tijdelijk verhuur of gebruik te geven. Daarmee slaan we meer dan twee vliegen in een klap. Ten eerste krijgt een braakliggend terrein of leegstaand gebouw toch een actieve functie en worden leegstand, sluikstort en vandalisme vermeden. Ten tweede krijgen organisaties de kans om een gebouw voor een bepaalde periode te gebruiken. Ten derde kan ook het publiek, in afwachting van een nieuwe functie, vertrouwd raken met de plek. Op deze manier heeft een verlaten plek nog voor de start van het eigenlijke project alvast een waarde voor de buurt. . Het is een waardevolle manier om met tijdelijke leegstand in de stad om te gaan.'

Driedaags wijkfeest

Op 25-26-27 augustus 2017 organiseren De Buren van de Wasserij alvast een wijkfeest in en rond de Wasserij. De site zal gedurende deze driedaagse de verbinding zijn tussen de Kunstenaarstraat, de Toekomststraat en de Beeldhouwerstraat. Elke straat zal in haar eigenheid een feestelijke invulling geven aan het grote Wasserijfeest.

Op het 'wasprogramma' staan onder andere een wereldrecord zeepbellenblazen, een brunch met punch, poppenkast, yoga en live muziek, zoals het optreden van de T-street band (allemaal straatbewoners).