Na de rellen in Brussel van zaterdag 11 november en van woensdag 15 november is iedereen het erover eens dat politie en gerecht hun werk moeten doen om de daders van het geweld en de vernielingen te bestraffen. Jef Van Damme en Fouad Ahidar  willen ook dat de werking van de politie wordt bekeken, zowel op korte en op lange termijn. 

Hoewel het onderzoek nog loopt, blijkt uit alles dat er mankementen waren bij de werking van de Brusselse politie.

Jef Van Damme: “De Brusselse politie wordt geconfronteerd met een dubbele uitdaging. Enerzijds is er een structurele onderfinanciering en bezetting. En anderzijds is er te weinig aandacht, tijd en manschappen om een nabijheidspolitie te creëren. Gevolg is dat  de politie te weinig voeling heeft met wat er leeft in de wijken en niet kan inschatten waar potentiële risico’s zijn.”

Sp.a is voorstander van een grondige hervorming van de Brusselse politie tot een eengemaakte hoofdstedelijke politie met een gedecentraliseerde wijkwerking. Maar een wetsvoorstel hierover wordt in De Kamer tegengehouden door de N-VA – MR – CD&V – Vld meerderheid. 

Sp.a heeft ook voorstellen om op relatief korte termijn de werking van de Brusselse politie te verbeteren:

  1. Er moeten meer politieagenten komen in de dichtbevolkte Brusselse buurten; de zogenaamde ‘KUL-norm’ die de financiering van de zones regelt moet worden aangepast aan de bevolking, die aangroeit. Sp.a heeft hierover in het Brussels Parlement een resolutie neergelegd.
  2. Er moet worden ingezet op diversiteit en een lokale verankering van de politie. De gewestelijke politieschool moet de mogelijkheid krijgen om, net zoals nu al gebeurt in een proefproject in Antwerpen, zelf haar inspecteurs te rekruteren. Daarnaast moet de doorstroming van hulpagenten of gemeenschapswachten (die lokaal worden gerekruteerd) aangemoedigd en worden ondersteund. sp.a heeft ook daarvoor een resolutie ingediend in het Brussels Parlement. Er moet een diversiteitsplan komen.
  3. Brussel moet agenten die al jaren meedraaien proberen te houden. Ze hebben immers heel wat terreinkennis en ervaring opgebouwd. sp.a wil het voor politieagenten aantrekkelijk maken om door te stromen naar de wijkwerking later in de carrière (met hogere Brusselpremie, aangepaste werktijden, goede regeling woon-werk verkeer).

Foaud Ahidar: “Ik heb wat we nu meemaken al te vaak gezien bij rellen of na de aanslagen: geroep van alle kanten voor repressie, dat dan niet wordt gevolgd door de telkens opnieuw beloofde middelen, manschappen of maatregelen. Als het ons menens is met het versterken van het gezag van de politie in onze hoofdstad, moeten er concrete maatregelen komen in plaats van holle woorden. Wij zijn in ieder geval bereid om het debat over de hervorming van de Brusselse politie ten gronde te voeren”.