Vlaams parlementslid Yamila Idrissi roept minister van cultuur, Joke Schauvliege, op om dringend werk te maken van een sluitende regelgeving ter bescherming van waardevolle kunstcollecties. Aanleiding hiervoor is de dreigende verkoop door Belfius van een deel van haar collectie. “Waardevolle kunstcollecties zijn geen handelswaar maar behoren ons allen toe”, stelt Idrissi.

Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) roept minister van cultuur, Joke Schauvliege, op om dringend werk te maken van een sluitende regelgeving ter bescherming van waardevolle kunstcollecties. Aanleiding hiervoor is de dreigende verkoop door Belfius van een deel van haar collectie.
De Belfius-collectie behoort tot de grootste kunstcollecties van het land, met een accent op moderne en hedendaagse kunst. “Dat de bank, die onlangs volledig geherkapitaliseerd werd door de overheid zonder enig overleg eenzijdig overgaat tot de verkoop van haar prestigieuze collectie is een schande”, stelt Idrissi. “Belfius gaat hier lijnrecht in tegen de filosofie die aan de basis ligt van de collectie.  Door de jaren heen bouwden ze aan een spraakmakende collectie die gezien werd als symbolisch kapitaal en onderdeel van het collectieve patrimonium. Vandaag moeten we jammer genoeg vast stellen dat deze nobele gedachte ver te zoeken is en dat de kunstcollectie gezien wordt als puur kapitaal dat wacht op activering. We moeten optreden tegen deze logica want anders staan we aan het begin van één grote uitverkoop”, aldus de Vlaamse politica.

Idrissi pleit voor nieuwe beschermende maatregelen en doet twee voorstellen. Zo moet het Vlaams topstukkendecreet worden uitgebreid naar ensembles en collecties. Verder is er volgens de Vlaamse politica dringend nood aan nieuwe wetgeving inzake beschermende maatregelen voor onze kunstcollecties.  “Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat de collecties op ons grondgebied kunnen blijven. Onlangs nog zagen we de spraakmakende Daled collectie definitief verhuizen naar New York. Zonder beschermende maatregelen dreigt dit het lot te zijn van tal van andere collecties”, stelt Idrissi. In dit kader pleit Idrissi ook voor een structureel overleg tussen de verschillende overheden onderling én met de eigenaars van de waardevolle collecties. “Zij die denken dat dit onrealistisch is dwalen”, stelt de sp.a politica. Ze verwijst hiervoor naar de Franse regelgeving ter bescherming van de waardevolle collecties.

Yamila Idrissi pleitte in het verleden al meermaals voor het toegankelijk maken van de toenmalige Dexia nu Belfius collectie. “Mijn voorstel om de collectie onder te brengen in een nieuw museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst kon op bijzonder veel bijval rekenen”. Idrissi kon rekenen op steun van kunstenaars waaronder Luc Tuymans en Angel Vergara maar kreeg ook steun van federaal minister Paul Magnette die zich uitsprak voor een museum met werken uit privé-collecties. Idrissi zag ook meer toenadering tussen de bank en verschillende musea. “Sinds de bank gered is met staatssteun bleek ze ook iets coulanter geworden in het delen van haar kunstcollecties. Zo zijn er momenteel stukken te zien in Mu.Zee (Oostende) en in de Permeke tentoonstelling in Bozar.  Stappen in de goede richting waar een abrupt einde aan kwam met het bericht van de verkoop”, zegt Idrissi.

De Vlaamse politica is er dan ook van overtuigd dat bindende maatregelen zich opdringen willen we ons rijk kunstpatrimonium in eigen land houden. “Of gaan we onze grote artistieke traditie verpatsen aan de hoogste bieder zo dat we ons binnenkort allemaal naar China of Dubai mogen begeven om onze eigen traditie te bekijken?”, besluit Idrissi.