Het klooster van de Abdij van Park in Leuven zal vanaf volgend jaar verwarmd en gekoeld worden door hetzelfde drinkwater dat door de kranen van de Leuvenaars stroomt. Op die manier wil het stadsbestuur de CO 2-uitstoot van de abdijsite beperken.

De Abdij van Park in Leuven staat al enkele jaren in de steigers. Het stadsbestuur wil het energieverbruik van de historische abdijsite ook beperken.

Om het klooster van de abdij op een duurzame manier te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer, zal het stadsbestuur het drinkwater gebruiken dat vlakbij de abdij gewonnen wordt.

'Water maakt een belangrijk deel uit van de Abdij van Park', zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.A). 'Denk maar aan de vijvers, de Molenbeek en het drinkwaterwinningsgebied van De Watergroep. Dat drinkwater zullen we nu gebruiken om het klooster te verwarmen en te koelen. We zijn hiermee pioniers in Vlaanderen.'

Aan de overkant van de vijvers van de abdij loopt nu een grote hoofdleiding van ruw grondwater, die naar het waterproductiecentrum van De Watergroep in Haasrode leidt en via de kraan in de huiskamers van de Leuvenaars terechtkomt. Op die leiding zal De Watergroep een aftakking aanbrengen die onder een van de vijvers loopt.

Die aftakking zal leiden naar de centrale stookplaats in de voormalige schrijnwerkerij van de abdij. Daar zal een warmtepomp warmte onttrekken van of toevoegen aan het grondwater en zo het klooster verwarmen of koelen. Hierbij wordt geen water verbruikt, want het ruwe drinkwater vloeit daarna gewoon terug naar de hoofdleiding.

De temperatuurverandering van het water blijft beperkt tot enkele tienden van een graad, dus Leuvenaars zullen weinig of geen verschil merken. Omdat de warmtepomp alleen op lage temperatuur kan verwarmen, zal voor zestig procent van de verwarming toch nog een beroep worden gedaan op gasketels.

De warmtepomp kan wel honderd procent van de koelvraag dekken. 'Gebouwen veroorzaken zestig procent van de CO 2-uitstoot in onze stad', zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (SP.A).

130 ton minder CO 2

'Daarom willen we onze gebouwen isoleren en verwarmen met hernieuwbare energiebronnen. Historisch erfgoed is in dat opzicht een uitdaging, want dat kan je niet zomaar inpakken met isolatiemateriaal. Met dit ingenieuze systeem hebben we toch een duurzame oplossing gevonden. Dit is weer een grote stap vooruit voor Leuven Klimaatneutraal, want dit levert een CO 2-besparing op van 130 ton per jaar', zegt Ridouani.

Liesbeth Verhulst

© 2015 Corelio (Het Nieuwsblad)