Steeds meer mensen hebben problemen met het betalen van hun drinkwaterfactuur. “Voor minister Schauvliege is dit geen probleem. Voor ons wel”, reageert Rob Beenders. “De minister moet er net voor zorgen dat er minder mensen betalingsproblemen hebben. Maar door de besparingen van de regering is de waterfactuur dit jaar al met 12 procent gestegen. Ik vrees het ergste voor de cijfers van 2015”, zegt Rob Beenders.

Ongeveer 37.000 huishoudens vroegen vorig jaar in totaal 58.897 afbetalingsplannen aan, een stijging van 17%. Maar minister Schauvliege vindt dat geen problematische situatie, want door deze afbetalingsplannen moeten er minder mensen worden afgesloten van het drinkwater. “Een hallucinante reactie van een minister die er net voor moet zorgen dat de lijst van Vlamingen die een afbetalingsplan moet vragen, daalt”, aldus Rob Beenders.

“Wij vrezen dat het aantal Vlamingen dat zijn drinkwaterfactuur moeilijk kan betalen enkel zal stijgen”, laat Rob Beenders weten. “Daarom pleiten wij pleiten voor een uitbreiding van de groep die kan rekenen op sociale correcties en dienen een voorstel van decreet in hiervoor. Bovendien moet de minister de nieuwe factuur versneld onderwerpen aan een armoedetoets.”

“Deze regering kent de impact van haar eigen maatregelen niet, maar verhoogt wel zonder schroom factuur na factuur”, besluit Rob Beenders. “Vandaag zijn de drinkwatermaatschappijen hun tarieven voor 1 januari 2016 aan het vastleggen. Het is belangrijk dat ook hier geen prijsstijgingen worden beslist zodat water, als basisproduct, betaalbaar blijft voor iedereen.”