In 2015 bespaarde de Vlaamse overheid aanzienlijk op de werkingsmiddelen voor het onderwijs. In het basisonderwijs werd 35€ per leerling minder geïnvesteerd en in het secundair onderwijs liep de besparing zelfs op tot 117€ per leerling. Wanneer men dit projecteert op de leerlingenaantallen in het Antwerps onderwijs komt men op een totale besparing van 6,2 miljoen €. Daarenboven bespaarde de Vlaamse overheid ook nog op de flankerende onderwijsmiddelen voor de steden en gemeenten, wat Antwerpen nog eens 110.000€ kostte. In totaal verloor het Antwerpse onderwijs het voorbije jaar door het besparingsbeleid van de Vlaamse overheid meer dan 6,3 miljoen €.

“En daarbij blijft het helaas niet”, zegt Caroline Gennez. “Wanneer we de plannen uit het regeerakkoord van Bourgeois I bekijken, dreigt voor Antwerpen een verdubbeling van die factuur. De middelen voor het flankerend onderwijsbeleid gaan op in het gemeentefonds, zonder enige garantie dat ze ook besteed zullen worden aan onderwijs, wat neerkomt op een mogelijk verlies van 263.664€. Daarenboven krijgen de scholen ook nog eens de Turteltaks in de schoenen geschoven. Alleen al voor het stedelijk onderwijs gaat het om 167.917 €. Maar de meest pijnlijke besparing is het voornemen om in de toekomst scholen voor hun werking niet langer te financieren op basis van het type leerlingen dat ze ontvangen. Vandaag krijgt een school meer werkingsmiddelen als ze meer een meer kansarme leerlingenpopulatie heeft. Het Vlaams regeerakkoord stelt duidelijk te willen evolueren naar een basistoelage, gelijk voor elke leerling. Dit betekent vooral voor scholen in de steden, met veel kansarme kinderen, een grote aderlating. Voor Antwerpen gaat het volgens onze berekeningen om ongeveer 6 miljoen € per jaar.”

Alles samen dreigt het beleid van de Vlaamse regering, die een perfecte spiegel is van het Antwerps kabinet en de droomcoalitie van de Antwerpse burgemeester, het onderwijs in z’n stad op te zadelen met een factuur van meer dan 12 miljoen € per jaar. Nochtans staat net het onderwijs in Antwerpen, met de laagste kleuterparticipatie van Vlaanderen en de hoogste jongerenwerkloosheid, voor gigantische uitdagingen. Indien de Vlaamse regering niet dringend de besparingen stopt, dreigen lovenswaardige plannen als die van schepen Marinower bij gebrek aan middelen een stille dood te sterven.