Nooit eerder waren zoveel leerlingen in het basisonderwijs meer dan dertig halve dagen per jaar onwettig afwezig. Dat blijkt uit cijfers die minister Crevits vrijgaf op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (sp.a). “Uit onderzoek blijkt dat het cruciaal is dat kinderen van zo jong mogelijk stipt naar school gaan”, zegt Vandenberghe. “Anders lopen ze meer kans om leerachterstand op te lopen en op latere leeftijd problemen te krijgen of zelfs om de school zonder diploma te verlaten. En dat is dan weer nefast voor hun toekomst op de arbeidsmarkt.” Vandenberghe vraagt Crevits om te onderzoeken of brugfiguren in het onderwijs een positieve invloed hebben op deze problematiek.

In het schooljaar 2015-2016 spijbelden er 2.957 leerlingen uit het basisonderwijs. “Dat is meer dan dubbel zoveel als vijf jaar geleden”, zegt Steve Vandenberghe, die de cijfers opvroeg bij de minister van Onderwijs. "Het gaat dus over 1 kind op de 250. Dat is veel te veel, want uit onderzoek blijkt dat het cruciaal is dat kinderen zo jong mogelijk stipt naar school gaan. Anders lopen ze meer kans op leerachterstand of zelfs op het verlaten van de school zonder diploma. Dat is dan weer nefast voor hun toekomst op de arbeidsmarkt."

Volgens Vandenberghe doen de scholen en CLB’s wel inspanningen om dat aantal omlaag te halen, maar die blijken niet te volstaan. “Je kan je afvragen of scholen en CLB's wel voldoende gewapend zijn om de richtlijnen rond spijbelen op te volgen. Schooldirecteurs hebben nu al een takenpakket om u tegen te zeggen en ook CLB's kreunen onder de hoge werkdruk.”

“Ik twijfel niet aan de goede intenties van minister Crevits om deze problematiek aan te pakken, maar deze cijfers tonen dat het de verkeerde kant op gaat. Reeds geruime tijd worden in het onderwijs brugfiguren ingeschakeld die letterlijk de brug slaan tussen de school en de ouders, wijzen op het belang van aanwezigheid op school en ouders zo motiveren om hun kinderen stipt naar school te laten gaan. Steden als Kortrijk, Oostende en Gent bewijzen het dag na dag.” Concrete resultaten zijn op heden nog niet voorhanden maar wanneer de minister de resultaten hiervan onder de loep zou nemen en zou blijken dat brugfiguren een positieve invloed hebben op deze cijfers, lijkt het mij aangewezen dat de minister de mogelijkheden onderzoekt op welke manier lokale besturen/scholen waar deze problematiek vaak voorkomt dit structureel implementeren