De regering gaf het voorbije jaar 50 miljoen minder uit aan uitkeringen (IGU) voor mensen die deeltijds werken. De uitkeringen zijn bedoeld om werklozen te stimuleren terug aan de slag te gaan. Wie geen voltijdse betrekking vindt krijgt zo een kleine uitkering bovenop het halftijds loon. Die uitkering zorgt ervoor dat werken financieel beloond wordt en je meer verdient dan wanneer je werkloos bent. Al kan je die uitkering pas krijgen als je ten allen tijde bereid bent om bijkomende uren of voltijds te werken als die mogelijkheid er is.

Aanvankelijk was het de bedoeling van de regering om 25 miljoen euro per jaar op de inkomensgarantie uitkeringen te besparen. Uit cijfers van de RVA blijkt nu dat ze dubbel zoveel bespaard hebben. Ook kregen er 6.000 mensen minder zo’n uitkering. “En dat is opmerkelijk”, zegt Meryame Kitir, “want uit de cijfers van de RVA blijkt ook dat het aantal voltijdse jobs daalde, terwijl het aantal deeltijdse steeg. Werkgevers bieden dus meer en meer deeltijdse jobs aan, maar tegelijkertijd pakt de regering deze mensen de toeslag af die ervoor zorgt dat hun inkomen hoger ligt dan een werkloosheidsuitkering.”

Volgens Kitir zijn de besparingen daarmee nog niet ten einde. “Minister van Werk Peeters heeft me bevestigd dat de regering werk maakt van een nieuwe besparing in 2018. Een extra besparing van 81 miljoen in 2018 zal er toe leiden dat voor een heel grote groep het inkomen door deeltijds te gaan werken, lager komt te liggen dan een werkloosheidsuitkering. Peeters bespaart dus op de kap van mensen die op zoek zijn naar voltijds werk, dat niet vinden, en dus deeltijds aan de slag gaan."

"Eerder beloofde de minister de impact van de maatregel te evalueren om te kijken of die niet net het onbedoelde effect van een werkloosheidsval zou veroorzaken. Namelijk dat mensen niet meer gaan werken omdat werken hen financieel niets oplevert. Nu zegt hij dat zo’n evaluatie onmogelijk is, maar toch blijft hij gaan voor een verdere halvering van het bedrag van die toeslag. Op die manier is hij niet de minister van Werk, maar de minister van het schrappen van uitkeringen.”