sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen verheugt zich dat de nachtmerrie voor Belgische ex-dwangarbeiders tot een einde komt. Velen kwamen onterecht onder druk te staan om een Duitse belasting te betalen op de schadevergoedende pensioenen voor de ondergane dwangarbeid. Die belasting vervalt nu en de groep van vrijgestelden is uitgebreid. Verschillende parlementaire vragen van het Kamerlid maanden de betrokken ministeries om bij Duitsland een oplossing te vinden. sp.a stond de getroffen ex-dwangarbeiders ook bij om de belasting in kwestie aan te vechten.

Enkele maanden geleden kregen Belgische ex-dwangarbeiders een brief die eiste om een belasting van honderden euro's te betalen voor het pensioen dat ze als orlogsslachtoffer ontvingen. Tegen beter weten in, gingen sommigen over tot betaling. "Hoe kan men een bijdrage vragen voor ondergane dwangarbeid?", reageert Van der Maelen. "Bovendien kan men een herinnering aan zo'n traumatische ervaring missen als kiespijn."

Na regelmatige signalen vanuit de Kamer, gingen Belgische overheidsdiensten met de Duitse samenwerken. Met succes. Duitsland verleent geen automatische vrijstelling, maar de lijst van vrijgestelden is wel uitgebreid en het procedure om vrijstelling te vragen is vereenvoudigd. Tot de groep van vrijgestelden behoren nu niet alleen erkende slachtoffers van de nazi-vervolging, maar ook erkende gedeporteerden. Volgende link verschaft alle nodige informatie over contactgegevens en modelbrieven om de belasting aan te vechten.

Alle info bij Federale Overheidsdienst Financiën

vrt-raportage over 200.000 Belgen gedwongen tot arbeid.