Iedereen aan boord houden en gelijke kansen in het onderwijs. Alle jongeren een succesvolle onderwijsloopbaan garanderen. Dat was 10 jaar geleden de ambitie van Mohamed Ridouani,  kersvers onderwijsschepen, en de reden om het Buddy-project in leven te roepen. Het startte kleinschalig, met de inzet van een twintigtal vrijwilligers. Sindsdien zetten meer dan 3.000 buddy's zich in voor nog meer Leuvense kinderen. Duizenden jongeren die moeilijker meekunnen op school konden rekenen op intensieve begeleiding, met meer zelfvertrouwen en betere schoolresultaten tot gevolg. Reden genoeg voor de schepen om trots terug te blikken en vooral om deze Leuvenaars die andere Leuvenaars vooruit helpen, onder de aandacht te brengen.

Het Buddy-project wil de slaagkansen van jongeren in het onderwijs vergroten met de hulp van vrijwillige naschoolse studiebegeleiders. Zowel in lagere als secundaire scholen gaan deze buddy’s één- of tweemaal per week langs bij 'hun leerling'. Als een supporter motiveren ze de jongere om door te zetten en bieden ze extra  inhoudelijke ondersteuning bij de vakken. 

"Leerlingen maken het meest kans op een succesvolle schoolcarrière als ze op school en ook daarbuiten de nodige aandacht en begeleiding krijgen. Maatschappelijk kwetsbare kinderen die thuis minder gestimuleerd worden om te leren, hebben in Vlaanderen veel minder kans om door te stromen naar het hoger onderwijs, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Omdat juist dat hoger onderwijs een manier is om uit kansarmoede te geraken, moeten we daar sterk op inzetten," verklaart schepen Ridouani het belang van het Buddy-project. “In Leuven werken we hieraan door samen met het onderwijsnetwerk SOM (Samen Onderwijs Maken) projecten zoals Buddy op te zetten met de bedoeling iedereen aan boord te houden.  Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten, ouders én leerlingen aangeven dat de buddy- aanpak werkt.”

Brede samenwerking

Ook voor het Buddy-project zette schepen Ridouani een breed partnerschap op. Zowel de KU Leuven, UC Leuven- Limburg, CVO De oranjerie en CVO VTI zorgen mee voor het succes. Bij verschillende (leraren) opleidingen staat het project als vaste stage ingepland. Maar naast de stagiair(e)s gaan ook vrijwilligers als buddy aan de slag. In totaal gaven al meer dan 3000 buddy's meer dan 5000 leerlingen een extra duwtje in de rug.

Meerwaarde voor iedereen

De begeleiding vindt plaats in de scholen zelf. Alle secundaire en zowat de helft van de basisscholen doen mee aan Buddy.

"De meerwaarde is duidelijk," vertelt Ridouani. " Dankzij gratis begeleiding op maat van een vertrouwd persoon in een gekende omgeving voelen de jongeren zich beter in hun vel en doen ze het beter op school. Ook de ouders weten zich gesteund in de ondersteuning van hun kinderen. De scholen krijgen zo meer mankracht om de zorg op te nemen voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. En de buddy's en leerkrachten in spe ondervinden aan den lijve hoe ze kunnen omgaan met diversiteit in een klaslokaal. Vrijwilligers en stagiair(e) s vertellen ook veel voldoening te halen uit het coachen van de kinderen, die ze zien openbloeien en vooruitgang boeken dankzij hun persoonlijke inzet."

Verschillende steden volgden al het voorbeeld van Leuven of tonen interesse. Onder meer in Dendermonde en Sint- Niklaas zijn al buddy's aan de slag.

Oproep Buddy-helden

"Deze buddy's geven de jongeren een kans op een mooie schoolcarrière, en dus meer kansen in het leven. Dat zoveel Leuvenaars zich zomaar inzetten voor andere Leuvenaars, maakt me enorm trots. Om al deze Buddy-helden te bedanken, organiseren we een mooi feest op 18 mei. Om niemand te missen, vragen we om iedereen die zelf ooit buddy is geweest of een buddy kent, het ons te laten weten," alsnog schepen Ridouani.