Daniel reageert verbolgen na de betoging door 200 à 250 onruststokers in Gent op zondagavond 26 november 2017. “Iedereen weet dat ik het recht op vrije meningsuiting en het recht op vergaderen hoog in het vaandel draag, maar er zijn grenzen. Racistische ‘hate speech’ hoort absoluut niet thuis in onze stad. Dat die amokmakers ook nog eens de meest kwetsbaren in onze samenleving viseren is ontoelaatbaar. Ik laat onderzoeken of ik als burgemeester klacht kan neerleggen op basis van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.”

De betoging was niet aangevraagd maar de Politie Gent wist dat ze zou worden gehouden, door berichten daarover op sociale media en door haar uitstekende contacten in de stad. “De politie heeft zowel voorbereidend als tijdens de manifestatie zelf zeer goed werk geleverd. Ik stond de hele tijd nauw in contact met de leiding op het terrein. Op basis van een grondige risico-inschatting hebben onze mensen correct en kordaat opgetreden, vooral om een escalatie en rellen vermijden. Daar zijn ze in geslaagd, ik dank ze daar voor.”

Termont besluit met een duidelijke boodschap. “Ik ben de burgemeester van álle Gentenaars, zonder onderscheid. Maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, armoedebestrijding en betaalbaar wonen zijn heel complex. Ik moet soms moeilijke keuzes maken en doe dat altijd in eer en geweten. Maar één ding is duidelijk: ik zal die keuzes en dus mijn beleid nooit laten beïnvloeden, laat staan bepalen door een kleine groep extreem-rechtse fanatici die vinden dat het recht van de sterkste (of de rijkste) moet gelden en dat alleen het ‘eigen volk’ mag geholpen worden.”