Gisteren werd in Vlaanderen opnieuw DUOday georganiseerd, een doedag voor mensen met een arbeidsbeperking. De DUOday heeft als doel de kloof te helpen dichten tussen werkzoekenden met een arbeidsbeperking en het eigenlijke bedrijfsleven. De stad Leuven doet al 5 jaar enthousiast mee. Ook deze keer konden 4 werkzoekenden met een arbeidsbeperking een hele dag meedraaien. Daarmee willen de stad Leuven en de schepen van diversiteit en gelijke kansen hun openheid kenbaar maken om de diversiteit in het personeelsbestand verder te versterken.

Organisator GTB (Gespecialiseerde Trajectbegeleiding en -Bepaling van personen met een arbeidshandicap) ziet in initiatieven als DUOday en meer langdurige stages een waardevolle manier om werknemers ervaring te laten opdoen. Op die manier krijgen de werknemers enerzijds inzichten in de verwachtingen en taken op de werkvloer en leren werkgevers anderzijds welke noden er zijn bij het aanwerven van werknemers met een arbeidshandicap.

Leuven tegen Racisme

De stad Leuven zet al jaren in op een beleid van gelijke kansen voor iedereen, zowel voor personen met een beperking als voor personen met een migratieachtergrond. Onlangs nog trad de stad toe tot ECCAR, het Europees stedennetwerk dat racisme en discriminatie tegengaat. Dat is een logisch gevolg van het engagement van de stad om iedere Leuvenaar dezelfde kansen te bieden.

Sinds de dag van de toetreding, 21 maart 2018, plaatsten zo’n 800 Leuvenaars hun handtekening in een boek om deze toetreding te ondersteunen. Dit boek en de banner van ‘Leuven tegen Racisme’ werden tijdens de DUOday plechtig voorgesteld door de bevoegde schepen en haar DUO-kandidaat. Inwoners kunnen het boek nog tot 1 juni komen ondertekenen aan het onthaal van het stadskantoor.