De afvalfactuur bestaat uit drie delen: de prijs per kilogram meegegeven afval, de vaste maandelijkse kost, en de kostprijs van het containerpark.

De prijs per kg is in Herentals hoger dan elders, 0.317 euro. In vele gemeenten in de buurt is dat 0.2 euro. Bij ons is het principe “de vervuiler betaalt” verder doorgezet.

De vaste maandelijkse kost is in Herentals dan weer de laagste van de streek: 0.9 euro per maand. Veel lager dan bij de buren:  Geel (3.6 euro per maand), Westerlo (2 euro), Heist op den Berg (3.25 euro), Vorselaar (3.5 euro), Herenthout (1.75 euro).

En ons containerpark in Herentals is het enige in de Kempen waar je alle afvalstoffen (behalve groen) nog gratis kan achterlaten. En dat willen we zo ook houden.

Als je dat ganse plaatje ziet, zit Herentals inzake de afvalfactuur in de middenmoot voor de burgers. En vele Herentalsenaren krijgen dan nog automatisch een gemeentelijke subsidie voor hun afvalfactuur. De Stad Herentals komt voor een aantal behartenswaardige situaties financieel tussen in de Diftar-kosten. Ofwel voor mensen die tijdelijk veel (medisch) afval hebben, ofwel voor mensen met de laagste inkomens.

 Dat geldt voor jonge kinderen onder de 3 jaar (25 euro per jaar), voor incontinentiepatiënten (75 euro), voor dialyse- en stomapatiënten (20 euro), en voor al wie het WIGW- of Omnio-statuut bij het ziekenfonds heeft (10 euro). Meer dan 2000 Herentalse gezinnen krijgen deze toelagen.