In de Kamer wordt er momenteel druk gedebatteerd over een wetsvoorstel om kernwapens uit Kleine Brogel te verwijderen en zo België kernwapenvrij te maken. "Dat wetsvoorstel kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Het zou uiteraard tegenstrijdig zijn om vliegtuigen aan te kopen die kernwapens kunnen droppen als we die wapens eigenlijk niet langer op ons grondgebied willen", aldus Dirk Van der Maelen.

Dirk Van der Maelen en Alain Top zetten ook vraagtekens bij de keuze om nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te kopen. "De toekomst van ons Belgisch leger ligt in een Europese strijdmacht. We moeten vandaag vaststellen dat er in de andere Europese landen al een overaanbod aan gevechtsvliegtuigen is. In een moderne strijdmacht heb je verschillende capaciteiten nodig. We moeten ons afvragen of we in die optiek niet beter kiezen voor investeringen in capaciteiten waar we vandaag in Europees verband echt nood aan hebben, met name in drones, inlichtingendiensten en cyberveiligheid."

Met deze specificiteit maakt de legertop de facto de keuze voor de Amerikaanse F-35, zo stellen beide Kamerleden. "De kernwapens zijn van Amerikaanse makelij en het Amerikaanse leger zal nooit toestaan dat gevechtsvliegtuigen uit een ander land met hun kernwapens kunnen vliegen. En dus is deze technische vereiste niet zonder achterliggend doel, met name de sturing van de aankoop naar de F-35", stelt Alain Top. "In Nederland heeft men 40 van deze F -35's aangeschaft. De kostprijs per toestel was daar destijds ongeveer € 124 miljoen. Aan de huidige wisselkoersen zou dat betekenen dat ons land die toestellen aan € 146 miljoen per stuk zou aankopen. Dat is bijzonder veel geld, geld dat ons land niet heeft. Vandaag niet en ook in de toekomst niet", besluit Dirk Van der Maelen.