Gisteren stelde ik samen met Patrick Janssens en Kathleen Van Brempt ons Durfplan voor Antwerpen voor. Daarin schrijven we onze ambitie voor de provincie Antwerpen neer: voor de stad Antwerpen, voor de Rupelstreek, voor Mechelen en de Kempen. In ons nationaal durfplan hebben we vier sporen uitgetekend: investeringen in de economie van de toekomst, investeringen in mensen, stevige solidariteit en betrouwbare banken. In dit Antwerps durfplan maken we concreet wat dit voor Antwerpen betekent.

[image] Wij willen jobs creëren. Letterlijk bouwen aan de toekomst van de provincie. We willen van de provincie Antwerpen de meest aangename plek maken om te wonen, te leven en te werken. Er beweegt duidelijk wat: de stad Antwerpen heeft terug ambitie, Mechelen en Turnhout herleven en die lijn willen wij overal verderzetten. Met een aantal grote infrastructuurwerken zoals de heraanleg van de Scheldekaaien in Antwerpen, de stationsomgeving in Mechelen en het stedelijk plateau in Turnhout, de bouw van nieuwe woongebieden in Antwerpen en Mechelen, en de verschillende mobiliteitswerken, wordt er letterlijk aan de provincie getimmerd. Het zijn projecten die nu worden opgestart, maar waar bewoners en bezoekers nog decennia lang de vruchten van zullen plukken.

Een stad wordt pas echt aangenaam als ze ook goed is om in te leven. Daarvoor hebben we voldoende betaalbare kinderopvang nodig, zetten we in op open buurtscholen, moeten er duurzame jobs voorhanden zijn, leggen we kwaliteitsvolle straten, pleinen en parken aan, moet er sport en cultuur zijn, openbaar vervoer, ouderenzorg, enzovoort.

Het Vlaams Parlement beslist in grote mate mee over de toekomst van de provincie Antwerpen. In ons Antwerps durfplan schuiven wij dan ook 7 gedurfde maar concrete ambities naar voor die aantonen waar wij het verschil kunnen maken bij de Vlaamse verkiezingen.