Het lijkt bijna onwaarschijnlijk maar toch beslisten CD&V, N-VA en VLD om vanaf 1 februari de ligdagprijzen in de OCMW woonzorgcentra van Menen nogmaals te verhogen, nu naar 59,90 € per dag.

OCMW fractieleider Patrick Roose benadrukt het afkeuren van sp.a: “De recentste studie van Minister van Welzijn Jo Vandeurzen toonde al aan dat Menen het duurste OCMW rusthuis van geheel West-Vlaanderen heeft. Met deze beslissing kunnen nog minder Menenaars hun rusthuis betalen met hun pensioen.” Tegelijkertijd zal deze nieuwe prijs gelden voor het in aanbouw zijnde rusthuis in Lauwe dat hopelijk in februari 2019 beschikbaar zal zijn.

OCMW-raadslid Christine Depaepe: “Als sp.a zijn wij verheugd met het nieuwbouw Ceres woonzorgcentrum in Lauwe en hopen we dat bewoners en personeel er met plezier hun weg zullen vinden. Het feit dat de politieke meerderheid bewust kiest om de hoogst mogelijke tarieven in te voeren kan helemaal niet op ons begrip rekenen.”

Wettelijk zijn de bestaande bewoners van rusthuis Sint-Gerardus in Lauwe beschermd tegen dergelijke forse prijsstijgingen. Vlaams parlementslid Tine Soens zal dan ook CD&V minister Vandeurzen op de rooster leggen over de wijze waarop hij zijn beschermingstaak op zich neemt. Vorig jaar nog antwoordde de minister aan het sp.a parlementslid dat de prijzen in rusthuizen maximaal met 15 % per 2 jaar mogen stijgen. Dezelfde regeringspartijen bewezen deze week in Menen het tegendeel. Het OCMW voert in een periode van 18 maanden een stijging tot 37% door voor de bestaande inwoners, volgens CD&V, N-VA en VLD met instemming van het Agentschap Zorg & Gezondheid van minister Vandeurzen. 

OCMW-raadslid Guy Blancke (sp.a): “ Het is een bewuste politieke keuze om het zogenaamd maximale tarief (57,50 €) te willen hanteren ten aanzien van inwoners die geen andere keuze hebben dan mee te verhuizen. Het OCMW van Wervik publiceerde recent voor hun nieuwbouw woonzorgcentrum een ligdagprijs die meer dan 8 € per dag lager ligt dan deze in Menen. Ze bewijzen daarmee dat betaalbare zorg weldegelijk mogelijk is."