De OCMW raad van Menen besliste om de ligdagprijs voor nieuwe en bestaande inwoners van Andante (na 1°fase) verder te verhogen van 58,40 € naar 59,40 € per dag vanaf 1 februari 2018. De oppositie van haar kant stemde radicaal tegen. Patrick Roose (OCMW fractieleider): “Andante was heden al het duurste OCMW woonzorgcentrum in West- en Oost-Vlaanderen en dan is het de schaamte voorbij dat men de prijs nog optrekt. Het OCMW rusthuis wordt voor onze inwoners - met een totale stijging van 34% in 3 jaar tijd - onbetaalbaar met hun pensioen.”

De meerderheid van CD&V, N-VA en VLD beperkte haar argumentatie tot “nodig voor de continuïteit” en “het is wettelijk in orde om de verhoging in te voeren gezien deze lager is dan de index”.  Patrick Roose: “Het is te gemakkelijk om de prijs voor de meest zorgbehoevenden op te trekken wetende dat deze mensen geen andere oplossing hebben of kunnen protesteren. Nergens verklaarde de meerderheid waarom omliggende OCMW-woonzorgcentra (zelfs nieuwbouwprojecten) wél met een veel lagere ligdagprijs kunnen rondkomen.” Zou het kunnen dat CD&V, N-VA en VLD geen enkele solidariteit meer kunnen opbrengen voor deze (maximaal) 180 bewoners van hun stad en dat deze bewoners zelf de gelden voor de nieuwbouw moeten ophoesten ?

OCMW raadslid Guy Blancke: “Intriest noem ik deze beslissing. Daar waar ze de indexatie vergeten van bv. het zakgeld van de bejaarden of andere steunmaatregelen, past deze meerderheid met enthousiasme de indexatie toe om haar bevolking te doen betalen”.

Tijdens dezelfde raad werd ook bekendgemaakt dat het laten samengaan van de OCMW woonzorgcentra met private rusthuizen, waar deze laatste geen enkele financiële inbreng zouden doen, wordt stilgelegd. Als fractie hadden we in het verleden al ruim geargumenteerd waarom we dit concept niet genegen waren. We kunnen dan ook enkel ontgoocheld zijn over het door de meerderheid verloren geld (zo’n 10.000 € aan advocatenbureau) en tijd.

Achtergrond info