De stad Mechelen werkt hard aan een duurzame, mobiele stad. Een moderne stad past consequent het STOP-principe toe, zoekt steeds duurzame alternatieven voor de auto, investeert in fiets- en voetpaden, trage wegen, fietsenstallingen, veilige infrastructuur, openbaar vervoer, enz…

“Maar, duurzame mobiliteit is veel meer dan infrastructuur. Het is vooral belangrijk dat mensen nadenken over hun mobiliteit en dat iedereen bijdraagt aan een leefbare, aangename stad. We willen leerlingen uit het basisonderwijs op een veilige manier zoveel mogelijk met de fiets en te voet naar school laten gaan, want het cliché ‘jong geleerd is oud gedaan’ is hier zeker van toepassing”, aldus schepen van onderwijs Caroline Gennez.

Verschillende acties werden reeds georganiseerd om het stappen en trappen te promoten. Informatieavonden voor ouders over verkeerseducatieve routes, een folder ‘Samen veilig naar school’ met alle info om het dagelijkse verkeer veilig te trotseren, de spandoekenactie ‘Veilig naar school’, bezoeken van de scholen aan het politiecommissariaat, een fietsbehendigheidsparcours vond plaats in 20 scholen,…

Er werden bovendien in de scholen ook al meer dan 2.200 fietscontroles verricht waarbij de tweede controle 75% van de fietsen perfect in orde werd bevonden, een stijging van 7%.

En natuurlijk is er het jaarlijkse fietsexamen, waar verleden schooljaar, liefst 377 leerlingen aan deelnamen, waarvan 373 het brevet van ‘superfietser’ (+90%) of ‘vaardige fietser’ (+80%) behaalden.

De scholen kunnen sinds kort ook opnieuw terecht in de verkeerstuin Biesieklette. 43 leerkrachten namen deel aan de vormingssessies zodat zij nu verkeerseducatieve lessen kunnen geven in de verkeerstuin.

“De 27 Mechelse basisscholen schaarden zich dus allen enthousiast achter het project om meer kinderen te voet of met de fiets naar school te laten gaan. De goede samenwerking binnen het Onderwijs Overleg Mechelen (O.O.M.) is hier zeker niet vreemd aan. En het actieplan boekt ook resultaat: het aantal fietsers is in het schooljaar 2008-2009 gestegen met bijna 5% tot boven 20%. Daarom dat we na de succesvolle editie van vorig schooljaar ook dit schooljaar weer verschillende acties op touw zetten”, vervolgt Gennez.

Voor twee van deze acties kunnen ook ouders en grootouders zich actief inzetten via deelname aan de opleiding Gemachtigde Opzichter en/of de Infoavond ‘Fiets- en Voetpooling’.

“We blijven werken aan en investeren in een betere, duurzame en veilige mobiliteit in onze stad. Dat maakt het leven aangenamer voor iedereen, vandaag en in de toekomst”, besluit Caroline Gennez.