Vlaams parlementslid Güler Turan wil dat grote Vlaamse bedrijven zo snel mogelijk allemaal een jaarlijks duurzaamheidsrapport opstellen. Ze vraagt aan minister van Economie Philippe Muyters om onze ondernemingen te sensibiliseren over de noodzaak aan zulke rapporten.

Vanaf dit boekjaar zijn bedrijven met minstens 500 werknemers door Europa verplicht een jaarlijks rapport op te stellen waarin ze hun investeerders en het publiek informeren over hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze te werk gaan. Maar voorlopig stelt amper 62 procent van de Belgische bedrijven zo'n rapport op, blijkt uit cijfers van KPMG. Veel te weinig, vindt Turan.

"De Vlaming is al langer vragende partij voor meer transparantie en verantwoording vanwege onze bedrijven", aldus het Vlaams parlementslid. "Met een duurzaamheidsrapport kunnen ondernemingen aantonen hoe maatschappelijk verantwoord ze te werk gaan en welke doelen ze voor ogen hebben. Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk alle grote bedrijven zo'n rapport te laten opstellen." 

Elders in Europa ligt het cijfer al veel hoger dan in België. In Duitsland rapporteert 73 procent van de bedrijven, in Nederland 82 procent en in Frankrijk zelfs 92 procent. De Europese en wereldwijde gemiddeldes liggen respectievelijk op 77 en 75 procent. "België moet een inhaalbeweging maken. Aan de minister om onze bedrijven daarop te wijzen", besluit Turan.

De vraag van Güler Turan wordt binnenkort behandeld in de commissie voor Economie.