Er werd een nieuw contract voor de maaltijden afgesloten voor de Gentse onderwijsinstellingen en kinderopvang. In totaal gaat het over 4.500 maaltijden per dag verspreid over 110 locaties.

Martine De Regge, schepen van Facility Management: “Dat duurzaamheid vele facetten kent laat deze aanbesteding duidelijk zien. Meer zelfs. Dat we er in geslaagd zijn om in zo’n complex dossier duurzaamheid als uitgangspunt te nemen is een echt huzarenstuk. Hieruit blijkt nog eens hoe de Stad Gent duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. We zijn erin geslaagd om lekkere en duurzame maaltijden aan te bieden in het Gentse onderwijs.”

Met het nieuwe contract voor de maaltijden is de Stad Gent er in geslaagd om alle doelstellingen om te zetten in de praktijk.  Zo zijn de nieuwe maaltijden voor 20% biologisch en bevatten ze fairetradeproducten. Het menu is seizoensgebonden en op donderdag is het voor iedereen vegetarisch. Ook dierenwelzijn, duurzame vis en acties tegen voedselverspilling komen in het contract aan bod. En de maaltijden worden duurzaam geleverd.

Astrid De Bruycker, gemeenteraadslid, vindt het nieuwe contract een belangrijke verwezenlijking van het stadsbestuur. "Het is namelijk niet eens zo evident dat er op school nog warme maaltijden worden aangeboden – kijk maar naar het Antwerpse onderwijs, waar dit niet langer het geval is. Kinderen een lekkere en gezonde maaltijd aanbieden, die geproduceerd is met respect voor mens en natuur, is een bewuste, positieve keuze. Het nieuwe contract is ook geen eindpunt: er volgen proefprojecten om de maaltijden nog meer lokaal, ecologisch en fair te maken. De stad gaat leerlingen en ouders nauwer betrekken bij het bepalen van het menu. En we blijven tot slot aandachtig voor de betaalbaarheid van de schoolmaaltijden: de stad past nu al sociale correcties toe voor ouders die moeilijkheden hebben met het betalen van facturen. We moeten goed opvolgen of de prijs van de nieuwe schoolmaaltijden voor meer ouders een drempel vormt."