De VVSG ging in mei 2017 van start met een piloottraject rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ( Sustainable Development Goals of SDG’s) e n dat loopt tem 2019.

Met dit traject wil de VVSG onderzoeken hoe de duurzaamheid op een coherente manier kan worden geintegreerd  in de lokale beleidsplannen van de gemeente of stad voor de periode 2020 tot 2025.

De VVSG  ontving 50 kandidaturen van gemeentes of steden die als pilootgemeente wilden fungeren.

Ook Diksmuide diende zijn kandidatuur in en werd naast Roeselare, Oostende ,Harelbeke, Oostkamp ,Gent, Halle,…en nog een veertien tal andere gemeentes gekozen als pilootgemeente.

In totaal dus 20 gemeenten.

Ons redelijke sterke beleid op vlak van duurzaamheid en noord /zuid zal wellicht een rol gespeeld hebben in de beslissing van de VVSG. Een beleid dat  trouwens door Vlaanderen wordt aangemoedigd door de subsidies die we van hen krijgen .

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden goedgekeurd op de algemene vergadering van de Verenigde  Naties in september 2015 waar 193 landen zich engageerden.

Ze zijn in feite de opvolger van de milenniumdoelstellingen maar met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke noord/zuid indeling . Ze zijn universeel, ze gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west.

Dit betekent uiteraard een zeer grote uitdaging maar tegelijkertijd ook een enorme kans om allen samen  onze schouders te zetten onder dit universele verhaal.

Onder het motto “global goals, local focus” heeft het schepencollege  deze engagementsverklaring reeds ondertekend. De specifieke rol van de steden en de gemeenten in duurzame ontwikkeling wordt erkend in de formulering van het elfde doel : “maak steden en menselijke nederzettingen inclusief,velig, veerkrachtig en duurzaam”. Dit doel is op het lijf geschreven van alle steden en gemeenten wereldwijd en gaat over betaalbare huisvesting, groen en natuur, degelijk openbaar vervoer, afvalbeheer, luchtkwaliteit,… de  reeds ondertekende burgemeestersconvenant kunnen we nu reeds onder die doelstelling catalogeren.

Het zou mooi zijn mocht de voltallige gemeenteraad deze doelstellingen  vanavond ook kunnen  onderschrijven ook al staat er in de dagorde enkel de vraag naar “aktename”.

Er zijn 17 doelstellingen. De pin die ik hier heb opgespeld telt 17 kleurtjes voor elke doelstelling een kleurtje dus.