Concreet staan er al heel wat acties op het programma zoals kookworkshops rond voedselverlies, een pop-uprestaurant rond duurzame voeding georganiseerd door jongerenverenigingen (i.s.m. Globelink vzw) en een promotiestand van lokale landbouwers op de markt. Daarnaast zal er promotie gevoerd worden voor de korte keten via een brochure en promotie voor kraantjeswater en drinkbussen op school (i.s.m. Limburg.net). Ook zal de stad vegetarische recepten verspreiden via haar communicatiekanalen (i.s.m. Eva vzw) en haar eigen voedselaanbod verduurzamen bv. tijdens recepties en evenementen. Tenslotte zal Diest samenwerken met de lokale horeca en bedrijven rond duurzame voeding. Deze lijst kan uiteraard nog verder aangevuld worden met nieuwe initiatieven.

Het zal de eerste keer zijn dat duurzame voeding in onze stad in de kijker gezet wordt en dat er zo veel verschillende partijen bij dit thema betrokken worden. Het is de bedoeling dat het thema duurzame voeding in al zijn aspecten in Diest gaat leven en dat inwoners, scholen, verenigingen en middenstand op een positieve manier gestimuleerd worden om hun gedrag aan te passen. Later kan Diest goede voorbeelden aanreiken voor andere Vlaams-Brabantse gemeentes die in de toekomst rond dit thema willen werken.