Dat de Belgische staat veroordeeld is tot een dwangsom zolang een Afghaanse asielzoeker geen opvang krijgt, bewijst voor oppositiepartij sp.a het "failliet" van het asielbeleid van staatssecretaris Theo Francken. Hij moet sneller werk maken van zijn spreidingsplan, oordeelt Kamerlid Monica De Coninck.

Sp.a vermoedt een bewuste strategie van de regering achter het tekort aan plaatsen in de preopvang voor nieuwkomers die nog niet geregistreerd konden worden door de Dienst Vreemdelingenzaken. "Met die bottleneck wil men het signaal geven dat er hier al veel volk is en dat mensen beter niet naar hier kunnen komen", hekelt De Coninck.

De opgelegde dwangsom bewijst voor de socialisten dat het zo niet verder kan. Het spreidingsplan dat Francken aan de gemeenten wil opleggen, moet veel sneller worden uitgerold. "Hij spreekt nu al van april, terwijl de regering heel wat wetten intussen wel met hoogdringendheid door het parlement sjeest. Dat snap ik niet", vervolgt de socialiste.

Ze vindt ook dat er veel te weinig transparantie bestaat rond de plannen van Francken en hekelt dat gemeenten met N-VA of Open Vld in de meerderheid wel over "alle info" beschikken, terwijl de andere gemeenten volgens haar in het duister tasten.

Het Brusselse Arbeidshof legde de Belgische overheid zopas een dwangsom van 125 euro op per dag dat ze er niet in slaagt om een 17-jarige Afghaanse asielzoeker opvang te bieden.