Er is een groot contrast tussen onze binnenlandse strijd tegen terreur enerzijds en ons buitenlandbeleid anderzijds. “Wij doen aan deradicalisering in eigen land, maar werken intussen nauw samen met landen die het radicalisme verspreiden en financieel steunen. Die tegenstelling is onhoudbaar.”

Dirk Van der Maelen vindt dat het economisch belang niet langer mag primeren op de strijd tegen extremisme. “Onze regering moet een keuze maken. Je kan niet op een geloofwaardige manier aan deradicalisering doen als je economische verdragen sluit met regimes die extremistische groeperingen ondersteunen. Daarnaast weten we al langer dat Saudi-Arabië de arbeids- en mensenrechten schenden. Het is dringend tijd dat we die economische banden herbekijken.”

Ons land is op dit moment in onderhandeling met de Saudi’s. “Zo wil België een dubbelbelastingverdrag sluiten met Saudi-Arabië. Een dubbelbelastingsverdrag moet je verdienen en sluit je niet met landen die weinig of geen vennootschapsbelasting heffen. Daarnaast zijn er verschillende lopende contracten. Ik denk bijvoorbeeld aan wapenexport waarvoor Saudi-Arabië cynisch genoeg een belangrijke partner van ons land is. De afgelopen jaren heeft Saudi-Arabië van België zoveel wapens gekocht dat dit onmogelijk alleen kan gebruikt worden door het eigen leger. Het is hoog tijd dat België van Saudi-Arabië het bewijs krijgt dat de wapens nog in eigen handen zijn want de aanhoudende verhalen van Saudische wapenleveringen aan radicale groepen in het Midden-Oosten zijn zeer verontrustend.”

“We moeten paal en perk stellen aan de verspreiding van het jihadistisch salafisme in ons land door moskeeën en organisaties die gefinancierd worden door Saudie-Arabië", gaat Yasmine Kherbache verder."De islam is een erkende godsdienst, maar moet ook de rechten en vrijheden van onze democratie erkennen en uitdragen. Samen met de moslimgemeenschap moeten we daar werk van maken.”