Deze week opent de Gentse Medi-Market de deuren. En zo is de eerste parafarmaciesupermarkt van Vlaanderen een feit. In september is Antwerpen aan de beurt.

Een apotheek is geen bollenwinkel… en de apotheker geen kassier in de supermarkt.

Meer dan 7.000 verschillende gezondheids-, schoonheids- en verzorgingsproducten zullen er te krijgen zijn. Maar Medi-Market is duidelijk, ze willen zich niet beperken tot voedingssupplementen, homeopathische middeltjes of babyvoeding. Ook geneesmiddelen moeten verkrijgbaar zijn in de supermarkt. Hiervoor gebruikt Medi-Market een achterpoortje, in hetzelfde gebouw verbonden met een glazen deur, maar met een eigen ingang baat men ook een apotheek uit. Geneesmiddelen in een veredelde supermarkt, moeten we ons hier zorgen om maken?

In België mogen geneesmiddelen enkel door apothekers worden verkocht. Dit is zo voor de geneesmiddelen die enkel op voorschrift te krijgen zijn maar ook voor geneesmiddelen die zonder voorschrift te verkrijgen zijn zoals pijnstillers. Vijf jaar lang wordt de apotheker opgeleid om patiënten grondig te begeleiden in correct medicatiegebruik. Hoewel ook zij ‘commerciëlere’ producten verkopen staat advies en begeleiding in de apotheek steeds centraal. Apothekers zijn geen handelaars die zoveel mogelijk pillen willen slijten maar zorgverstrekkers die hun patiënten deskundig willen begeleiden.

Zal de apotheker die in een supermarkt werkt kunnen vermijden mee te stappen in zuiver commerciële logica? Zal zijn adviesfunctie overeind blijven? Ook m.b.t. de producten die in het parafarmaciegedeelte worden verkocht? Hier maken we ons zorgen om. Maar we willen Medi-Market zeker niet met de vinger wijzen. Ook kleinere apothekers moeten we wapenen om zich te verzetten tegen de commercialisering van de apotheek.

Wij durven vandaag pleiten voor een grondige hervorming van de wijze waarop we apothekers vergoeden. De apothekers zijn vandaag te zeer afhankelijk van hun verkoopcijfers. Zij pleiten er zelf voor om vaker vergoed te worden als zorgverstrekker en voor de rol die ze opnemen in het zorgnetwerk. Op consultatie bij de apotheker zeg maar. Zorgverstrekker moet je vergoeden voor hun intellectuele prestaties.

Een apotheek is geen bollenwinkel… en de apotheker geen kassier in de supermarkt.

Maya Detiège is Kamerlid voor sp.a en apotheker.