Ook in Herentals kennen we dat probleem.  Een groot aantal mensen heeft het moeilijk om een goede betaalbare woning te vinden. Als schepen van huisvesting wil ik hieraan  blijven werken.

 

Ons sociaal verhuurkantoor (SVK) moet potentiële private verhuurders beter inlichten over een gegarandeerde betaling van de huur, mogelijke subsidies voor renovatie, onderhoud van de woning, enz.. Ons SVK moet een belangrijkere speler worden; we zijn  op de goede weg maar het kan nog beter.

 We moeten ons blijven inzetten om de kwaliteit van private huurwoningen te verbeteren door eigenaars - indien nodig, volgens een kwaliteitsonderzoek -  aan te sporen kwalitatieve verbeteringen aan te brengen, zo mogelijk in overleg tussen huurder en verhuurder (waarbij huurder en verhuurder elk zijn eigen rechten en plichten heeft).  Onze dienst huisvesting, en de recent opgerichte woonbegeleidingsdienst, kunnen hierbij helpen.

 De private verhuurder is geen tegenstrever: we hebben nood aan een ruime private huurmarkt. Maar deze markt mag niet verkommeren tot een restmarkt, met alleen 'slechte, ongezonde' woningen voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven een eigen woning te kopen.  'Huisjesmelkers' moeten we wel hard aanpakken.

 We moeten blijven werken aan het opruimen van stadskankers. Hierin zijn we al ten dele  geslaagd, denk maar aan het blauwe huis aan de Bovenpoort. Maar we moeten hier - wat mij betreft in hogere versnelling - mee verder gaan. Deze stadskankers à la voddenkot moeten verder aangepakt worden, desnoods met harde(re) maatregelen. De woonnood is te groot om onwillige, nalatige eigenaars van zulke gronden of gebouwen ongemoeid te laten. 

 Ten slotte moeten we ook blijven inzetten op sociale koop- en huurwoningen. We hebben in Herentals - in vergelijking met andere gemeenten - al een groot aanbod, maar het mag van ons nog groter. We gaan dus volgende legislatuur opnieuw voor een uitbreiding van ons patrimonium met 200 woningen. En dat we dit verwezenlijken hebben we al bewezen.

 Kortom, een sterkere sociale woningmarkt in Herentals, gecombineerd met een sterkere private huurmarkt. Hier moeten we naartoe: iedereen heeft recht op een goede woning!