Bibliotheken worden in hun voortbestaan bedreigd. De Vlaamse regering schafte immers de bibliotheekplicht voor gemeenten af. Bovendien dwingt de hogere overheid Gistel in een financieel keurslijf met besparingen op werkingsmiddelen en personeel tot gevolg.

Onze bibliotheek ontsnapt daar niet aan. Toch kan de bib mooie resultaten voorleggen: uitleningen blijven stabiel, het digitale aanbod groeit en de collectie wordt verbreed i.s.m. andere bibliotheken. Specifieke aandacht gaat naar kwetsbare doelgroepen zoals bejaarden en kansarmen. Sp.a-Gistel wil voldoende werkingsmiddelen om deze essentiële dienst verder uit de bouwen.