“You are with us, or you are against us.” Een uitspraak van voormalig VS-president George W. Bush – kort na de aanslagen in New York op 9/11 – waar ik de laatste weken vaak aan terugdenk. Mensen worden, spijtig genoeg, ook vandaag opgedeeld. Opgedeeld in voor- en tegenstanders. Je bent “voor” of je bent “tegen” stakers, je bent “voor” of je bent “tegen” deze regeringen. Het is zwart of het is wit. Grijs is blijkbaar een kleur die we vergeten zijn. En straks zitten we ook nog eens allemaal samen rond de kersttafel. Dat belooft.

In deze periode van onzekerheid, crisis en polarisatie zie ik mensen naar elkaar toe groeien en zich verenigen: in hun straat, in hun dorp of in hun stad

De term polarisatie – wat mij betreft hét woord van 2014, maar helaas niet genomineerd - zocht ik voor de zekerheid op in het woordenboek. De Van Dale stelt: “Het is de vorming én het versterken van tegenstellingen, van uitersten, van tegenpolen.”

Beiden kanten geloven de absolute waarheid in pacht te hebben om de toekomst van onze kinderen te verzekeren, met onze economie als voornaamste hefboom. Jobs, jobs, jobs… weet u nog? Alles draaide rond dat thema tijdens de verkiezingsrace eerder dit jaar. Over alle partijgrenzen heen waren we het eens. En vergis u niet, dat zijn we nog steeds. Maar over de manier waarop we die jobs creëren, daar verschillen we grondig van mening. Van een indexsprong tot de vermogenswinstbijdrage, ieder zijn waarheid. Maar tijdens deze koude winterdagen wil ik u een sprankeltje hoop meegeven.

In deze periode van onzekerheid, crisis en polarisatie zie ik mensen naar elkaar toe groeien en zich verenigen: in hun straat, in hun dorp of in hun stad. Denk maar aan kringloopwinkels, fietspunten, groepsaankopen, interesse voor lokaal en seizoensgebonden voedsel, ruilsystemen, creatieve ateliers, repair cafés, stadslandbouw of systemen van complementaire munten die ecologisch en sociaal gedrag belonen. Al deze initiatieven vallen onder de noemer “sociale economie”. Deze projecten zijn ronduit hartverwarmend en doorstaan de polarisatie en zetten ondernemers én burgers aan tot inspiratie en creativiteit. Het is hét middel bij uitstek om impulsen te geven aan moeilijke buurten, brengt mensen samen en geeft de zwakkeren in de samenleving de aandacht die ze verdienen. Kortom: het kan anders. Er is een alternatief.

Daarnaast levert de sociale economie ook jobs op, vooral aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt uit de boot vallen: personen met een handicap, laaggeschoolden of oudere werklozen. De afgelopen jaren alleen al zijn er 6.000 jobs bijgekomen in Vlaanderen. In het totaal werken er werken om en bij de 30.000 mensen in de sociale economie onder wie 22.000 doelgroepmedewerkers. Aanvullend bieden beschutte werkplaatsen dikwijls een alternatief aan bedrijven om verhuizing naar lage-loonlanden te voorkomen. Ja, er is een alternatief.

Laten we zulke initiatieven dan ook toe juichen, laten we ze steunen. De sociale economie levert alleen voordelen op voor onze samenleving én onze economie. Precies daarin schuilt haar kracht. Ik vraag u dan ook, regering, neem die uitgereikte hand aan van al die mensen die vandaag van ver of van dicht werken in de sector van de sociale economie. Benadruk wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt. Bewijs dat we ook samen “voor” kunnen zijn, in plaats van eenieder altijd “tegen”. In naam van een warme samenleving en een goed draaiende economie.