1 september: niet alleen het begin van het nieuwe schooljaar maar ook de startdatum van Caleido.

Dat is intussen het derde wijkgezondheidscentrum in Leuven, na De Ridderbuurt en De Central. En dat is goed nieuws voor al wie een betaalbare gezondheidszorg genegen is. Onder andere de provincie maakte hiervoor middelen vrij.

Volgens de Gezondheidsenquête 2013 kunnen een kwart van de gezinnen hun  gezondheidskosten nauwelijks dragen. 8% stelde zelfs zorg uit om financiële redenen. Waardoor ze vaak later voor nog hogere uitgaven staan. Een veel belangrijker probleem dan de mode op onze Belgische stranden, toch?

‘Een onrechtvaardige maatschappij is de grootste ziektemaker die er bestaat’, vertelde Lieven Annemans in een interview aan De Morgen (31-08) naar aanleiding van zijn laatste boek. De gezondheidseconoom van de Gentse universiteit pleitte dan ook onomwonden voor een herverdeling van de rijkdom. Een oproep die we uiteraard ten volle onderschrijven.

Maar ook op andere manieren kunnen we de gezondheidskloof tussen arm en rijk verkleinen. Met wijkgezondheidscentra bijvoorbeeld. Die werken in een forfaitair systeem en zijn gratis zijn voor de patiënt. En wat meer is: door de focus op ziektepreventie en gezondheidsbevordering zijn ze op lange termijn wellicht goedkoper dan de klassieke prestatiegeneeskunde. Want voorkomen is niet alleen beter, maar ook minder duur dan genezen.

Vanaf 1 september kan je in Caleido terecht bij 2 huisartsen, een verpleegkundige en een kinesitherapeut. Volgend jaar komt een maatschappelijk werker het team versterken. Veel succes!

In samenweriking met Karin Jiroflée.

http://wgccaleido.be/