Momenteel bestaan er verschillende ombudsdiensten. “Je hebt ombudsdiensten voor telecom, energie, treinreizigers, banken, verzekeringen en de post, die elk afzonderlijk werken”, zegt Johan Vande Lanotte. “Toch bestaat er niet voor elk probleem een ombudsdienst. Niet voor alle klachten kan de consument ergens terecht. Bovendien zetten mensen vaak voor kleine consumentengeschillen de stap niet naar de rechter. Voor de consument is een regeling van deze geschillen buiten de gerechtelijke sfeer een interessant alternatief: snel, met weinig kosten en met minder formaliteiten.”

Daarom komt er één Federale Ombudsdienst voor de Consument. “Die zal de consumenten informeren over hun rechten, plichten en mogelijkheden tot alternatieve geschillenbeslechting”, gaat Johan Vande Lanotte verder. “Ze zullen er klachten in ontvangst nemen en doorsturen naar de bevoegde klachtinstantie, of zelf behandelen. Daarnaast zullen ze de blinde gaten opvullen, en bemiddelen bij consumentengeschillen die anders niet aan bod komen.”

Volgens Johan Vande Lanotte is het voordeel van die nieuwe ombudsdienst duidelijk: “Voor de consument wordt alles duidelijker en transparanter. Mensen moeten niet meer zelf uitzoeken of er een ombudsdienst bestaat en waar deze voor bevoegd is. Voor elke informatie en voor iedere klacht kun je er terecht. En voor elk geschil is er een buitengerechtelijke regeling mogelijk. Bovendien wordt de toegang tot de Federale Ombudsdienst voor de Consument gratis.”