Al van bij het begin was Patrick Roose (41), enthousiast om mee samenaankopen te organiseren. “Het principe gaat terug naar onze coöperatieve, socialistische gedachte die in Menen toch echte hoogdagen heeft gekend”, zegt Patrick Roose. “Bovendien vond ik als lokaal partijsecretaris dat het lidgeld iets mag opbrengen voor onze leden.”

“Het percentage partijleden in Menen dat jaarlijks 200 tot 600 € bespaart op hun energiefactuur door de groepsaankopen ligt zeer hoog, zowel door lagere energieprijzen voor gas, elektriciteit als mazout als door dakisolatie of dubbel glas.”

De samenaankopen zijn in Menen natuurlijk al lang niet meer voorbehouden aan partijleden. “Als OCMW-raadslid gaat mijn aandacht vooral naar diegenen die niet zo internet-minded of uit de voeten kunnen met een computer. Samenaankopen van andere organisaties verlopen vaak uitsluitend via internet. De groep die er het meeste baat kan hebben, valt zo uit de boot. Daarom werken wij sinds het begin ook met gewone inschrijvingen. Momenteel schrijven zo’n 500 gezinnen zich in via onze partijmandatarissen.” Hierdoor heeft Patrick wel bijna verbouwingswerken moeten uitvoeren aan zijn huis.
“Rond de halfjaarlijkse inschrijf- en overstapmomenten lijkt mijn woning op een dokterskabinet met een rij stoeltjes in de gang en een afspraak om de 15 minuten. Gelukkig heb ik altijd een heel plezante boodschap voor mijn patiënten: ‘inderdaad, u moet veel minder betalen’. Voor heel wat gezinnen scheelt die korting een slok op een borrel en kunnen ze op het einde van de maand makkelijker de touwtjes aan elkaar knopen. En daar doen we het tenslotte toch voor.”

Karin Temmerman, lijsttrekker voor de Kamer in Oost-Vlaanderen, kan Patrick volledig bijtreden. Ze wijst er nog eens op waarom sp.a zo sterk inzet op het vrijwaren van de koopkracht. “Uw inkomen moet u toelaten de rekeningen te betalen en op het einde van de maand iets over te houden”, zegt Karin. “Wij verhogen uw loon en verlagen de prijzen, in plaats van BTW en accijnzen te verhogen en de index af te schaffen. De middelen daarvoor halen we niet bij de mensen die nu al eerlijk bijdragen, maar bij wie niet op een eerlijke manier bijdraagt. Als ik het schematisch moet uitleggen, dan haal ik altijd de volgende vijf punten aan.

  • We behouden de index. Als het leven duurder wordt, moeten de lonen volgen.

  • 720 euro per jaar extra voor inkomens tot 1.800 euro netto (via de werkbonus). Zo verhogen we het loon van 2 miljoen mensen.

  • We trekken alle uitkeringen boven de armoedegrens.

  • Voor al wie jonger is dan 30 en werkt, trekken we de belastingvrije som op met 1.000 euro.

  • We leggen in een wet vast dat basisbehoeften niet duurder mogen zijn dan in de ons omringende landen