Actiris moet meer consulenten aanwerven. De kans dat werkzoekenden een job vinden, verhoogt aanzienlijk als hij of zij een individuele begeleiding krijgt. Maar met maar één consulent per 360 werkzoekenden lijkt de kans op een passende individuele begeleiding bij Actiris erg klein. Dat stelt Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a).

Volgens een antwoord van Brussels Minister van Tewerkstelling Didier Gosuin op een vraag van Goeman zet Actiris samen met haar partners 269 voltijdse consulenten in. Deze consulenten zorgen voor de individuele begeleiding van de Brusselse werkzoekenden. Op een  totale werkzoekende bevolking van 96.736 geeft dat een gemiddelde van 360 werkzoekenden per consulent.

Ter vergelijking, in Vlaanderen heeft de VDAB meer dan 2000 consulenten op een werkzoekende bevolking van  201.031 mensen. Dat is dus minstens 1 consulent per 100 werkzoekenden.

“Met zo een grote werklast zou het mij verbazen dat een consulent nog maar de naam kan onthouden van iemand, laat staan dat je die mensen een passende individuele begeleiding kan geven. Kwaliteit vraagt altijd wat maatwerk,” aldus Goeman.

Sinds het begin van de legislatuur zijn er wel bijkomende consulenten aangeworven in het kader van de Youth Garantee en is het aantal individuele consultaties de afgelopen 3 jaar met 5% gestegen. Maar dat is volgens Hannelore Goeman niet voldoende:

“De cijfers zijn wat ze zijn, de conclusie is eenvoudig. We moeten meer consulenten aanwerven bij Actiris. Zo kunnen werkzoekenden sneller op gesprek, kan de begeleider meer tijd uittrekken en kan men ook de intensiteit van de begeleiding verhogen. Met als resultaat een vlottere doorstroom van de werkzoekenden naar de arbeidsmarkt.”