Als Vlaamse socialisten willen we de harten en hoofden van de mensen veroveren. Door ons te bekommeren om de zorgen van alle mensen. Want hun zorgen zijn de onze. Wij gaan op zoek naar concrete antwoorden op hun dagelijkse problemen. En hopen dat onze oplossingen dan die van hen worden. Maar ook door de mensen een toekomstbeeld voor de samenleving aan te reiken. Een toekomst die de onzekerheid bij hen wegneemt en die hen de vrijheid en de kansen geeft om hun eigen leven in te vullen.Met deze woorden sloot ik gisterenavond een boeiende en inspirerende avond over Europa af. sp.a besprak er onze bijdrage aan het verkiezingsmanifest van de overkoepelende Europese socialistische partij (PES), dat tegen november dit jaar op tafel moet liggen. De kern van ons betoog: een echt sociaal Europa kan enkel met afdwingbare sociale doelstellingen.

“Net zoals de EU vandaag strenge milieu- en economische inspanningen vraagt van haar lidstaten, moet ze dat kunnen op het sociale vlak. Een afdwingbare stok achter de deur is niets  te vroeg, denk maar aan de noodzaak om kinderarmoede terug te dringen”, zegt Saïd El Khadraoui, internationaal secretaris van de partij.
 
 “Een Europa dat vol vertrouwen naar de toekomst kijkt, is een Europa dat goed voorbereid is. Dat wil zeggen een Europa dat gezond is op drie vlakken: economie, milieu en het sociaal vlak”, zegt Saïd El Khadraoui. Zo hebben de lidstaten er zich toe geëngageerd om hun CO2-uitstoot met 20 percent te verminderen tegen 2020. Zo zijn ze toegetreden tot de euro via de bindende Maastrichtnormen. Het is dan ook logisch dat er ook op sociaal vlak een ambitieus pakket bindende doelstellingen tegen een vooropgestelde datum wordt afgesproken.
 
Dat vrijwillige afspraken, zoals gemaakt in het kader van het Lissabon proces, niet volstaan, tonen cijfers aan. Maar liefst 72 miljoen Europeanen zijn arm of lopen het risico om in armoede te verzeilen. Europa kent zelfs 14 miljoen werkende armen. In Europa verlaten 6 miljoen jongeren vroegtijdig school. Jeugdwerkloosheid was in 2006 verantwoordelijk voor 40 percent van de totale werkloosheid in de 27 EU-lidstaten.
 
sp.a wil daarom dat Europa in de toekomst sociale doelstellingen om (kinder)armoede of (jeugd)werkloosheid terug te dringen, afdwingbaar maakt. “Een Europa dat al haar inwoners een wissel op de toekomst biedt, moet economisch, sociaal en ecologisch in topvorm zijn. En dat kan enkel als we bindende afspraken maken”, zegt sp.a-voorzitster Caroline Gennez.
 
De Europese socialisten zijn de enige politieke familie die met deze open, participatieve aanpak de verkiezingen van volgend jaar voorbereiden. De volledige bijdrage van sp.a aan het Manifesto 2009 van de PES staat op de website van sp.a (www.s-p-a.be). Meer info over het Manifesto is te vinden op manifesto2009.pes.org
 
Meer Info:
Saïd El Khadraoui 0477 24 34 98