In een open brief klaagt Jan Paulussen de grote verschillen tussen de pensioenen van ambtenaren, bedienden en zelfstandigen aan. John Crombez reageert: 

Beste meneer Paulussen, Beste Jan,

Sta mij toe ook u beste Kameraad te noemen,

Als mensen mij vragen waarom ik ooit in de politiek ben gestapt, dan is het dat wel: onrecht bestrijden. Het Samusocial-schandaal in Brussel tart alle verbeelding en ik heb dan ook geen seconde getwijfeld om een rode lijn te trekken. Er zijn grenzen aan het politieke fatsoen. Een fatsoen dat in dit geval héél ver te zoeken is. “Test ons, we zijn veranderd”, zei ik tijdens mijn toespraak op het laatste sp.a-congres. Wel, in Brussel hebben ze ons getest en ons antwoord was duidelijk. “Niet met ons!”

Onrecht is ook iets wat u aankaart als het op onze pensioenen aankomt. Terecht stipt u de verschillen aan tussen het wettelijk pensioen van een werknemer, een zelfstandige en een ambtenaar. De screenshot die u destijds nam van de verschillende bedragen, laat geen ruimte voor interpretatie.

Een drastische pensioenhervorming, dat beloofde deze regering bij haar aantreden. Helemaal mee eens. Laten we dan eens kijken wat de afgelopen drie jaar gebeurde. Stap 1: breek je eigen verkiezingsbelofte om de pensioenleeftijd niet te verhogen. Stap 2: schaf de pensioenbonus af die ervoor zorgt dat zij die meer werken op het einde van de rit meer overhouden. Stap 3: voer een indexsprong in waardoor uw pensioen de stijgende kosten niet volgt. Stap 4: wie rijk genoeg is om zijn of haar studiejaren af te kopen, ga uw gang. Dan vraag ik me af, net als u: welk perspectief geef je zo aan mensen die zich vandaag elke dag uit de naad werken? Massa’s mensen gaan er vandaag op achteruit. Vrouwen, die vaak de zorg van hun gezin op zich nemen en hun loopbaan tijdelijk ‘on hold’ zetten nog het meest. En zij die hun leven hard gewerkt en bijgedragen hebben, krijgen te horen dat ze zelf maar moeten sparen voor hun oude dag. Ook dat is een onrecht waar ik me niet bij neerleg.

In mijn boek Ctrl+Alt+Del doe ik dan ook concrete voorstellen om ons pensioenstelsel radicaal te herdenken. Mijn partij pleit al langer om het aantal kilometers op de teller doorslaggevend te maken en niet de leeftijd. Een loopbaan van 42 jaar moet volstaan om recht te hebben op een volwaardig basispensioen. Begin je op je 18e te werken, dan heb je recht op pensioen op je 60e. Studeer je tot je 24e, dan blijf je tot je 66e aan de slag. Wanneer je ziek wordt, voor je kinderen zorgt of een tijd zonder job zit, dan blijft je teller lopen. In ons voorstel maken we ook een onderscheid tussen werken en niet-werken: voor elke gewerkte dag bouw je extra pensioen op. Tot slot spreekt het voor zich dat in zo’n systeem de schotten tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren op termijn verdwijnen. Geen verschillende statuten meer dus. Eerlijker, eenvoudiger en transparanter, daarvoor willen wij met sp.a voluit gaan.

En om te anticiperen op de vraag van 1 miljoen tot slot nog dit. Ja, het is betaalbaar. Een 12-koppige commissie van professoren en experten boog zich daar uitvoerig over. Eensgezind legt zij de nadruk op de versterking van het wettelijk pensioen door grote vermogens eerlijk te laten bijdragen. Uit een enquête van de Nationale Bank weten we dat het netto-vermogen van een gezin dat tot de rijkste 1% van dit land hoort 2 miljoen euro bedraagt. Als je weet dat 1% goed is voor 75.000 gezinnen en die 2 miljoen de ondergrens is, dan zou je binnen het een eerlijk belastingsysteem waarbij elk inkomen telt - ook geld dat je uit geld haalt - zeker 2 miljard euro per jaar kunnen toewijzen aan ons pensioenstelsel. Tegenover de miljarden die sinds 3 jaar op de gezinnen bespaard worden, blijft die keuze onderbelicht. Het zou er alvast voor zorgen dat ook u - als zelfstandige - kan rekenen op een volwaardig pensioen en de toenemende ongelijkheid in dit land weg te werken. Of we met dat plan ook de ‘liberalen en de nationalisten in het bad kunnen trekken’, zoals u schrijft, betwijfel ik. Maar wees gerust, ik geef niet af.

Hartelijk,

John