“De fiscale voordelen die Belgen ontvangen in het kader van een tweede of volgende woning zijn groot”, zegt Caroline Gennez. “Het zou dan ook goed zijn om een deel daarvan te herverdelen zodat de overheid meer mensen – vooral jongere starters - kan helpen bij het verwerven van een eigen gezinswoning.” Daarom pleit Gennez voor de invoer van een “starterswoonbonus”. “Als blijkt dat het niet kunnen verwerven van een eigen woning één van de grootste angsten is bij de jeugd van vandaag, dan moeten we daar snel iets aan doen.” De laatste tien jaar kende de federale overheid 1,8 miljard euro toe aan fiscale voordelen voor de aankoop van een tweede woning of een huis om te verhuren. “Dit bedrag zou beter geïnvesteerd worden om jongeren of mensen die bijvoorbeeld na een scheiding gedwongen worden om een nieuwe start te maken, te helpen bij de aankoop van hun eigen gezinswoning,” zegt Caroline Gennez.
“Naast het wettelijk pensioen en andere aanvullende stelsels, blijft de eigen woning een belangrijk element voor een veilig pensioen. Met dit voorstel vangen we dus twee vliegen in één klap. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het verwerven van een eigen, comfortabele woning tot één van de belangrijkste voorwaarden voor een gelukkig leven behoort. Laten we dus - naast de overheveling van de woonbonus met de zesde staatshervorming - verder werk maken van het hervormen van de woonfiscaliteit. Dan kunnen ook jongeren en andere (nieuwe) starters in staat blijven om een eigen huisje of appartement te verwerven”, besluit Caroline Gennez.