Hieronder kan je de speech lezen die Vlaams parlementslid Güler Turan had voorbereid voor het bezoek van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, aan het Vlaams parlement.  Over een Europa dat beschermt, een Europa dat verzekert, een sociaal Europa, kortom: een Europa met toekomst. 


Collega’s,

Minister-president en ministers,

Geachte commissaris  Timmermans,

Wij  socialisten, wij houden van Europa. Want net als Europa zijn wij als beweging groot geworden op het onverwoestbare idee dat we samen sterker staan.

Samen sterker tegen crisissen, ongelukken en rampen.

Samen sterker tegen de belangen van grote financiële machten en hun lobby’s.

Samen sterker tegen de gevaarlijke ambities van machtige despoten.

Laat mij duidelijk zijn: Europa is het beste wat de geschiedenis heeft voortgebracht.

Maar vandaag kunnen we niet om de vaststelling heen dat Europa sputtert en met zichzelf worstelt. Dat samen in Europa blijkbaar niet langer garant staat voor sterker.

Want Europa zorgt niet meer voor de nodige tegenmacht van weleer.

Een tegenmacht voor een te kille markt en de globalisering,

Een tegenmacht voor het rovend winstbejag van multinationals,

Een tegenmacht voor een onveilige wereld.

Integendeel, vandaag is de vaststelling dat de Unie en haar lidstaten die tegenmacht alleen verzwakken. Sociale dumping - waardoor aan de ene mensen worden uitgebuit en andere kant mensen hun job verliezen en bedrijven kapot gaan - is wellicht het exponent van waar Europa vandaag voor te veel mensen staat.

En collega’s,

Als je het dagelijkse leven van zovelen niet beter maakt, hen niet beschermt met eerlijke lonen en goeie jobs, jongeren geen zekerheid of bescherming biedt... dan is het heel simpel: dan dan heb je geen verhaal. En dan kun je twee dingen doen.: kiezen voor exit zoals de Britten deden OF kiezen voor engagement om het roer drastisch om te gooien. Om een nieuw verhaal te schrijven op basis van hetzelfde principe dat Europa 60 jaar geleden zo baanbrekend maakte: samen sterker!

Wel, collega’s, wij Vlaamse socialisten, wij kiezen net als 60 jaar geleden voor engagement. Maar dan wel met voorwaarden. Meer dan ooit is het tijd voor daden, niet voor Witboeken.

En de oplossing zit hem dan niet in een Sociale Pijler zoals onlangs door de Europese Commissie voorgesteld. Dat is weer een koterij extra (zoals we hier in Vlaanderen zeggen), die niemand tot sociaal fatsoen zal dwingen. Als het daarbij blijft, is dat voor ons volstrekt onaanvaardbaar.

Het hele Europese huis moet aan de basis, in haar fundamenten en over de hele oppervlakte sociaal hervormd worden. In elke Europese steen gebeiteld.

In een Europa dat beschermt - kiezen we voor een eurozone waarin lidstaten elkaar solidair verzekeren tegen crisissen.

In een Europa dat zekerheid biedt controleren we streng de detachering van werknemers en beperken dat tot een aantal maanden.

In dat Europa dat toekomst biedt kiezen we voor budgettaire regels die toestaan dat men kan investeren in de toekomst.

In een Europa dat menselijk is kiezen we voor een asiel- en migratiebeleid dat we samen controleren om zo onze humanitaire plicht te vervullen.

En in een Europa dat duurzaam is, kiezen we voor een handelsbeleid dat gekenmerkt wordt door haar sociaal en ecologische DNA.

Nu het pro-Europese kamp na de Brexit verkiezing na verkiezing wint, kan het niet alleen bij felicitaties van Europese functionarissen blijven.

Met Emmanuel Macron is er nu zelfs een president die een duidelijk mandaat kreeg om de eurozone te hervormen en Europa op een ‘koers van bescherming’ te zetten. Net als wij ziet Macron in dat - om eerlijke lonen te garanderen, om jobs te beschermen, om sociale rechten te garanderen - hij de Unie nodig heeft. Want dat dat alleen niet lukt.

Beste meneer Timmermans, wij vragen dat de Commissie samen met de lidstaten dat nieuwe verhaal van bescherming en zekerheid waar alle Europeanen naar snakken, nu schrijft. Gooi het roer om en doe mensen weer geloven in de Europese daadkracht van weleer. Net als 60 jaar geleden zullen wij, Vlaamse socialisten, ons engageren voor dat nieuwe Europa. Een Europa dat beschermt, een Europa dat verzekert, een sociaal Europa. Een Europa  mét toekomst!

Tot slot nog dit ik wilde van deze gelegenheid gebruikmaken om u namens sp.a niet alleen aan te vuren, maar ook een hart onder de riem te steken. Want met nieuwe autocraten zoals Orban in Hongarije en Kaczynski in Polen vind ik dat meer dan nodig.

In die landen van de Unie wordt de welvaartsstaat dan niet afgebouwd, maar de democratische rechtsstaat elke dag des te meer. Maar wees gerust: ook in die strijd kunt u op ons rekenen.

Ik dank u.