Het regeerakkoord is een goed en evenwichtig akkoord dat perspectief biedt voor de toekomst. Besparingen zijn noodzakelijk in deze tijden, maar we doen dat zonder de mensen die werken extra te belasten. Het is cruciaal voor ons dat er niet aan de index geraakt wordt."

sp.a heeft van meet af aan gezegd dat er bespaard moet worden, en iedereen zal bijdragen, maar naar eigen vermogen. Maar onze basisvoorwaarde was dat de inspanningen draaglijk moeten blijven. "We wilden een evenwichtig akkoord, dat iedereen laat meebetalen, ook diegenen die in het verleden altijd de dans ontsprongen. Dat is gelukt. We voeren een bankentaks in en dwingen de financiële wereld tot structurele hervormingen. En we verhogen niet alleen de nucleaire rente, maar we houden ook de energieprijzen strakker in de hand."

"Ik ben bijzonder tevreden dat de index buiten schot blijft. De index garandeert een welvaartsvast inkomen, een loon dat de prijzen volgt. De index zorgt ervoor dat mensen elke maand hun leningen kunnen afbetalen. Daar mag in geen geval aan geraakt worden."

"De inspanningen die de komende jaren gevraagd worden, zijn eerlijk verdeeld. We willen meer mensen aan de slag krijgen en wie al een job heeft, wordt aangespoord om langer te werken. Daar staat tegenover dat we ook maatregelen nemen om sociale fraude met bijvoorbeeld Oost-Europese werknemers harder aan te pakken, zodat we werklozen ook de kans geven om een job te vinden."

Hierbij zou ik alle partijen willen oproepen om de evenwichten in het akkoord te respecteren en het volledig uit te voeren. "Alleen dan zijn we geloofwaardig tegenover de mensen van wie we inspaningen vragen. Alleen dan zijn we geloofwaardig tegenover Europa en rest van de wereld aan wie we het vertrouwen vragen."