Na 540 dagen hebben we eindelijk een regering. Het heeft lang geduurd maar het lange onderhandelen heeft geloond. Het resultaat is er. Er ligt een sterk en evenwichtig akkoord op tafel, waarin stevige knopen werden doorgehakt, met een grote staatshervorming en een moedige begroting. En met essentiële sociaal-economische hervormingen om onze welvaartsstaat te behouden en teversterken

Dit akkoord vraagt inspanningen van iedereen, maar de inspanningen zijn eerlijk verdeeld. En vooral, het is een akkoord dat perspectief biedt voor de toekomst. Dat niet afbreekt, maar opbouwt.

Er is niet enkel een goede, correcte staatshervorming afgesproken in erg moeilijke omstandigheden, we zijn er ook in geslaagd om in onzekere tijden een moedige begroting op te stellen en strenge maar rechtvaardige sociaal-economische hervormingen door te voeren. Daarom is dit een goed akkoord.

Daarbij komt nog dat we een aantal hervormingen hebben doorgevoerd die voor sp.a van essentieel belang zijn: een hervorming van de banksector en de energiemarkt en een belasting op de grote vermogens. Wij verdedigen dit akkoord dan ook met hand en tand.

De volledige speech kan u hieronder lezen.