Geen beleid van verandering, maar van vermindering

Bruno Tobback opende met een overzicht van wat het voorbije jaar allemaal op de nek viel van gezinnen in dit land. “Van de wieg tot het graf betalen ze nu meer om minder te krijgen, van de kinderopvang tot het rusthuis”, zei Tobback. Hij nodigde alle gezinnen ook uit om hun rekening te maken.

Dit is geen beleid van verandering, maar wel een beleid van vermindering. “Terwijl precies die nood aan verandering en structurele hervormingen het grootste is. Gezinnen in dit land hebben nood aan een gemeenschap en een overheid die in hen gelooft, die in hen investeert.”

Tobback gaf het voorbeeld van de duizenden jongeren die over een maand afstuderen. “Meer dan ooit hebben jongeren nu nood aan een beleid dat hen kansen geeft, dat hen ondersteunt, dat hen jobs biedt. En wat doen deze regeringen? Net het omgekeerde. Als ze geen diploma halen, krijgen ze geen uitkering. Waar blijft die lastenverlaging en stimulering? Waar blijven de stages voor werkervaring? Waar blijven investeringen in opleidingen? Kortom, geef jongeren het perspectief dat ze verdienen.”

“Een tax shift om alle gezinnen een faire deal te bieden”

Welke middelen verzamelen we om samen beter te doen, dat is precies waar de tax shift om draait. Tobback: “Deze regeringen verlagen belastingen voor diegenen die er geen betalen? Blijkbaar vinden ze familiale aandeelhouders belangrijker dan families.”

Daarom is er nood aan alternatief. Tobback: “Met name een gemeenschap die investeert in mensen om iedereen kansen te bieden om het te maken. Maar dat vereist dat al diegenen die nu de dans ontspringen, ook hun faire bijdrage leveren. Dat is meer dan ooit nodig om de lasten voor elk gezin te verlagen.”

Als sp.a zullen we daarom de vinger op de wonde blijven leggen en alternatieven op tafel leggen. In naam van de gezinnen, elke dag weer. Tobback: “Samen met u bouwt sp.a aan een betere toekomst.”