Niet alleen vertegenwoordigers van de socialistische en sociaal-democratische organisaties in Europa waren in Rome. Ook allerlei nevenorganisaties en vertegenwoordigers van vakbonden lieten hun stem horen. Opmerkelijk is dat iedereen zich achter één en hetzelfde manifest schaarde, over de landsgrenzen heen. Daarnaast werd ook de kandidatuur van de Duitse socialist Martin Schulze als voorzitter van de Europese Commissie bekrachtigd.

“Ons verkiezingsmanifest is wat Europeanen op dit moment verlangen: een nieuwe visie op Europa”, zegt PES-voorzitter Sergej Stanitsjev. “Wij hebben ons de afgelopen jaren voortdurend verzet tegen de Commissie Barroso. Haar antwoord op de financiële crisis was een sociale crisis. Wij bieden een alternatief aan, een sociaal alternatief met minder bureaucratie en meer jobs.” Kathleen Van Brempt is duidelijk: “Geen afdwingbare begrotingsdoelstellingen zonder afdwingbare sociale doelstellingen! Onze strijd voor sociale welvaart stopt niet aan de grenzen. Het moet maar eens stoppen met die enge economische visie van Europa.”

“Het bezuinigingsbeleid heeft doden op haar geweten. Er is dringend nood aan een progressieve visie op de toekomst van de Unie. Daarom is dit manifest zo belangrijk: het is een blauwdruk voor één Sociale Unie en niet enkel een monetaire of economische.” Zo wil sp.a onder meer dat de EU een minimumloon oplegt in elke lidstaat en van de strijd tegen sociale dumping een prioriteit maakt.

Lees meer over onze voorstellen voor Europa op www.socialewelvaart.be