Beste voorzitter, geachte gemeenteraadsleden

Ik doe een tussenkomst over het bestuursakkoord namens de sp.a-fractie. Uiteraard kunnen wij ons vinden in de voorgestelde tekst. We zaten immers mee aan de onderhandelingstafel en waren allen verantwoordelijk voor het sp.a-programma dat we tijdens de kiescampagne aan onze burgers voorstelden. We merken dat ons programma grotendeels vertaald is in dit bestuursakkoord en dat wordt door onze fractie vreugdevol onthaald.

Het schrijven van een programma gebeurt idealistisch. Elke kandidaat wilt een ei leggen. Het komt erop aan om voldoende nestjes te genereren om je eieren veilig in bewaring te geven, zodat ze vakkundig kunnen uitgebroed worden. En we hebben vertrouwen in onze schepenen die daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. We zijn blij met een ervaren bestuur dat van wanten weet. “Want als men een ekster uitstuurt, krijgt men een bonte vogel weerom.” Als u de betekenis van dit spreekwoord niet kent, dan kunt u ten rade gaan in Turnhout. En dat brengt mij bij mijn eerste punt, bij ons eerste ei: een streng, maar gezond financieel beleid. Op 1 maart kopte de Standaard: “Gemeenten schrappen honderden banen, Financiële onzekerheid nekt lokale overheden”

Alleen al in de stad Mechelen, een centrumstad (dat wil ik benadrukken) sneuvelen 116 jobs. Gelukkig bespaarde ons schepencollege in 2009 en de jaren daarna fors. Een verstandige beslissing waarvan we nu de vruchten kunnen plukken, ook al zijn ze schaarser dan we hoopten.  Als kleine centrumstad moeten we veel kerntaken vervullen. De herverdeling van het gemeentefonds zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen. Zoals Jan Bertels zei: “We zullen wellicht te klein zijn om te genieten van de voordelen voor de centrumsteden en te groot om de voordelen van plattelandsgemeenten te krijgen.”

Desondanks is dit bestuursakkoord ambitieus en bevat het enkele zeer concrete projecten, waarvan de kiem al dan niet in de vorige legislatuur werd gelegd. Daardoor kan ik met stelligheid beweren: sp.a en cd&v Herentals zijn geen praters, maar doeners. Wat deze partijen beloven, voeren ze uit, ook al dwingen externe omstandigheden ons tot een andere planning. Daarvan is de kunstencampus het beste voorbeeld.

We investeren fors in mensen, in onze inwoners. Met de vergrijzing in ons achterhoofd denken we aan senioren. Daarmee doelen we niet alleen op de uitbreiding van het woon-zorgcentrum, maar ook op diverse activiteiten. Het bouwprogramma van het ziekenhuis wordt verder gezet.  Als kleine centrumstad mag Herentals terecht trots zijn op deze realisatie, iets wat diverse andere steden ons benijden.

Het is logisch dat wij als sp.a-fractie onmiddellijk over zorg beginnen. Maar ook andere thema’s liggen ons na aan het hart.

Kijk even naar onze gemeenteraadsleden: drie van de vier mensen zijn nog piep- tot vrij jong. Geen wonder dat wij, Kim, Bieke en ikzelf ook de kaart trekken van de jongeren. Na diverse gesprekken en een actie met een scoutsgroep zijn de sp.a-jongeren erin geslaagd om hun idee voor een nieuw scoutslokaal op de Wijngaard in te schrijven in het bestuursakkoord. Op die manier is de groep niet langer afhankelijk van de goodwill of de grillen van de kerkfabriek, maar krijgen ze eindelijk de zekerheid die ze al jarenlang verdienen. Een nieuw, eigen lokaal, waar ook de speelpleinwerking van de stad een aangename stek krijgt. Het stond hoog op onze prioriteitenlijst en heeft ingang gevonden bij het nieuwe bestuur.

Ook onze ideeën omtrent wonen, kinderopvang, energie, de vernieuwing van de stationsomgeving en andere cruciale bouwprojecten, het bestrijden van bewegingsarmoede, enz. zijn integraal overgenomen in dit bestuursakkoord. Dat hebben onze schepenen u al verteld.

De sp.a-fractie ijvert voor investeringen in Herentals, maar ook onze deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven zijn voor ons uiterst belangrijk. De sporters in Noorderwijk hebben recht op een eigen stek. Onze deelgemeenten zijn aangename plekken om te wonen en daarin blijven we investeren.

Voor het eerst is er ook een luik diervriendelijk beleid opgenomen in het Herentalse bestuursakkoord.  Zo kan het zwerfkattenproject op ondersteuning rekenen. Daar zijn we blij mee.

Ik begon mijn betoog met het leggen van eieren. Wel, beste schepenen, we hebben er voor u nog enkele in petto.

We zijn blij dat u vorige legislatuur meer plaats maakte voor fuiven in Herentals. Doordat het Cinécafé sloot, verdween meteen de enige echte fuiflocatie in onze stad. U bood een antwoord, maar we merken dat de behoefte aan fuiven in eigen stad groter is dan het aanbod dat u doet. We weten dat de grond voor de ideale fuiflocatie moeilijk te vinden is. We verwachten niet dat u tovert, maar wel dat u samen met ons, de jongeren in Herentals, uw ogen en oren openhoudt en onmiddellijk in actie schiet als er zich een opportuniteit voor doet. 

De digitalisering is niet meer weg te denken in onze maatschappij. We verwachten dan ook dat zij zich verder zet in onze stadsdiensten. Een volwaardig online-tickettingsysteem voor ons cultuurcentrum, we dromen ervan.

Ten slotte wil ik u meenemen naar wat voor mij de kern van het socialisme is: het geven van een stem aan zij die niet de mogelijkheid hebben om voor zichzelf op te komen. Mensen en andere levende wezens die kwetsbaar zijn, mensen die verdwalen in de mallemolen aan informatie die ons vandaag bereikt, mensen die niet weten welke subsidiemogelijkheden zij hebben, mensen die de ‘stadhuistaal’ niet begrijpen. Verlies hen niet uit het oog, maar biedt een hen een hand en begeleidt hen naar een betere toekomst.

Bedankt.