Wij willen en zullen er op toezien dat het gemeentebestuur hier verder zal investeren‚ zowel logistiek als financieel. Opportuniteiten zoals sociale tewerkstelling moeten hier zeker een plaats krijgen.

“Een initiatief zoals het Repair café moet ons inziens in een groter geheel ingebed worden in het kader van transitie duurzaamheid: bijvoorbeeld met medewerking van het containerpark‚ samenwerking met de afvalmaatschappij Van Gansenwinkel‚ een mobiele én een vaste locatie (wij denken bijv. aan een OCMW gebouw‚ of Kasteel van Wippelgem)‚ een lokaal betaalsysteem‚ meer green events i.s.m. IVM‚ ruilbeurzen‚geefplein‚ spullen delen met de buren. Immers delen is het nieuwe hebben”‚ stelt raadslid Christine De Wispelaere heel overtuigend.

De medewerkers van de dienst Milieu zijn alvast gemotiveerd bij het vormgeven van het Repair café. Zij toetsen verder af met mogelijke diverse partners. Ook onze vraag voor ondersteuning van Repair Café Internationaal (Stichting Repair Café) zal worden meegenomen .

Wij staan als sp.a Evergem ten volle achter initiatieven‚ die duurzaamheid en hergebruik van materialen stimuleren of bevorderen. Maar wij zien dit breder‚ ruimer en kijken nog verder in de toekomst. Als er prioriteit van gemaakt wordt‚ als er maar een wil is om het te doen! Een duurzame beleidsvisie blijft evenwel ontbreken‚ maar alles is beter dan niets.