We hebben het over de gronden tussen de Koning Albertstraat, de Statiestraat en de Torfsstraat. Dit groene gebied ligt vandaag volledig in woonzone. Met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) verankeren we dit als parkzone. Zo zorgen we voor een groen longetje middenin het centrum.

Achter de kerk is er al een klein parkje. Daarachter, richting Torfsstraat, liggen verwilderde beboste terreinen. Met dit RUP creëren we een publieke open groene ruimte. Het plan voorziet ook een trage weg voor fietsers en voetgangers tussen de Torfsstraat en het Kerkplein.
De Ideale Woning, een sociale woningmaatschappij heeft plannen om in en beperkt gebied drie woonblokjes te bouwen, met in totaal een twintigtal appartementen voor ouderen. De juiste doelgroep, want dit gebied ligt pal in de dorpskern, met winkels en openbaar vervoer op wandelafstand. Een plan met een groene én sociale visie.