Onder de noemer #eenhartvoorronse verschenen de voorbije dagen talrijke harten in stad Ronse. Sommige waren verloren, andere gingen sneller slaan of brachten licht. Allen hadden één ding gemeen: de liefde voor onze stad en haar inwoners. Vandaag onthullen we dat sp.a Ronse achter deze actie zit.


Met de slogan ‘een hart voor Ronse’ willen we onderstrepen dat wat ons drijft, de liefde voor de stad is. Niet de postjes of de zitpenningen, maar wel een oprechte genegenheid voor onze stad en al haar inwoners. Een liefde zonder grenzen, die we niet enkel voelen voor het centrum maar ook voor de volksbuurten. Een genegenheid die we voelen voor elke Ronsenaar, die op zijn manier tracht bij te dragen aan de toekomst van onze stad. En dit  los van  inkomen, taal,  leeftijd of huidskleur. Solidariteit, respect en rechtvaardigheid zijn sleutelwoorden en hoop geven voor de toekomst is een dwingende opdracht.

We willen met ‘een hart voor Ronse’ ook aangeven wat onze stad in de toekomst nodig heeft: een warm beleid dat in de Ronsenaars gelooft en er durft in te investeren. Een beleid dat niet enkel investeert in straten en parkings maar ook in een sterk onderwijs, betaalbare zorgdiensten en aangepaste tewerkstelling. Een beleid met een hart voor de toekomstige generaties dat met ambitie en visie durft te investeren in een duurzame en leefbare toekomst. Ook al moet je daarvoor soms tegen de stroom ingaan en moeilijke beslissingen nemen.

Om dit alles te realiseren, willen we de Ronsenaars verbinden en mobiliseren.

Bewoners, middenveldorganisaties en bedrijven met een hart voor Ronse, roepen we op om contact op te nemen, zodat we de krachten kunnen bundelen. Samen schrijven we in de komende weken en maanden ons toekomstverhaal.

We polsen in de komende weken naar de hartenwensen van Ronsenaars en laten ze eerst stemmen op inhoudelijke punten. Wie graag meeschrijft aan het programma, actie voert of zich vanop de lijst met hart en ziel wil inzetten, weet wat hem/haar te doen staat!  


Wie graag nog eens alle foto's bekijkt, kan nog steeds terecht op deze facebookpagina: https://www.facebook.com/eenhartvoorronse/?ref=bookmarks